آرش عزیزی

دادستان انتاریو دوشنبه این هفته در صحن دادگاه گفت تلاش پدری در اسکاربورو برای این‌که با ماشین از روی دختر. دوست‌پسر او و دامادش رد شود «همگام تلاش برای قتل ناموسی» بوده است.

به گزارش تورنتو سان.‌ ادیت روکیچ. دادستان. به دنبال شش سال زندان برای آقای سلوانایاگام سلادورای است که ماه گذشته به سه مورد تهاجم به عنف با استفاده از مینی ون خود در اول جون ۲۰۰۷ در حادثه‌ای در نزدیکی دبیرستان استفان لیکاک اعتراف کرد.

روکاچ می‌گوید این پدر ۴۶ ساله دوست‌پسرِ دخترش را نمی‌پذیرفته چرا که او طبق سیستم کاستی موجود در سری لانکا. از طبقه (کاست) پایین‌تری بوده است.  سلادورای پیش از این به تلاش برای قتل و سایر جرایم مشابه متهم شده بود، اما تا به حال تنها «تهاجم به عنف»‌ را پذیرفته است.

جان مک‌میهون. قاضی.‌ قرار بود روز‌ سه‌شنبه این هفته حکم را صادر کند، اما به گزارش نشنال پست.‌ از آن‌جا که دسترسی به مترجم زبان تامیل موجود نبوده است.‌ جلسه دادگاه به تاخیر افتاد.

روکاچ در اعلام جرم خود گفت «آقای سلادورای (با ماشین خود)‌ گاز داد.‌ مستقیم به سمت‌شان رفت و هر سه نفر را زیر گرفت و دختر و دامادش را پنج متر کشاند تا این‌که مینی‌ون به حصار خورد».

همسر مناسب

 این مهاجر تامیل‌تبار سپس به دنبال دوست‌پسر دویده و تهدید کرده او را بکشد. پسر که قوزک پایش آسیب دیده بوده توانسته خود را به بیرون دبیرستان برساند و در آن‌جا معلمی توانسته پدر خشمگین را از مدرسه بیرون نگاه دارد.

روکاچ گفت: «پدر می‌ترسید که در جامعه‌ی او هیچ کس دخترش را (به خاطر رابطه با دوست‌پسر)‌ به عنوان  همسری مناسب نبیند».

او افزود: «رفتار او مجرمانه بود و بر اساس باورهای فرهنگی‌اش صورت می‌گرفت و این مساله را تشدید می‌کند».

داماد مرد. که «لنین» نام دارد.‌ از ناحیه لگن خاصره آسیب دیده و دختر از ناحیه سر و شانه.

مایکل انگل.‌ وکیل مدافع.‌ گفت که موکلش «عقلش را از دست داده»‌ و به «عصبانیت غیرقابل کنترل» رسیده است. او افزود: «اما او هرگز نمی‌خواست به دخترش آسیب برساند».

گزارشی به دادگاه ارائه شد که نشان می‌داد سلادورای از سال ۲۰۰۶ تا کنون از افسردگی رنج می‌برده است.