شهروند- آتش سوزی که از یک شنبه بعدازظهر در شمال شرقی انتاریو و در نزدیکی شهر Temagami آغاز شد همچنان ادامه دارد. شهردار این شهر ، Dan O’Mara، برای این شهر حالت آماده باش اعلام کرده است و از مردم خواسته است تا هر لحظه برای تخلیه ی فوری خانه هایشان آماده باشند.

این آتش سوزی بر اثر رعد و برق آغاز شد و تاکنون ۲۰ خانه در این شهر تخلیه شده اند. دورتر از منطقه ی آتش و در شمال شهر Temagami  امکانات ویژه ای برای افرادی که مجبور به خروج از خانه شده اند در نظر گرفته است تا بتوانند در آنها اقامت موقت داشته باشند. گسترده شدن میزان آتش سوزی به جهت و میزان وزش باد ارتباط زیادی دارد و به همین دلیل بسیاری از مردم این منطقه نمی دانند که باید منتظر چه چیزی باشند.

این آتش سوزی باعث شده است که هوای این شهر به دودی سفید و غلیظ آغشته شود که تنفس را برای بسیاری از جمله افراد مسن سخت کرده است. بسیاری از افرادی که کیلومترها با آتش فاصله دارند میگویند که هوای نزدیک خانه شان غبار گرفته است و بوی دود در همه جا به مشام می رسد. در این میان هستند کسانی که تصمیم گرفته اند تا در شهر باقی بمانند. یکی از این افراد که صاحب یک بیزینس بزرگی در این شهر است می گوید علی رغم اینکه بسیار ترسیده است، اما نمی تواند خانه اش را ترک کند، زیرا کسانی به کمک او نیازمندند.

بنا به گزارشات وسعت این آتش سوزی تا کنون حدود ۲۵ هکتار است.