مشارکت مستأجر در تعمیرات واحد مسکونی ـ آری یا خیر؟

مشارکت مستأجر در تعمیرات واحد مسکونی به این معنی است که مالک از مستأجر بخواهد که وی تعمیر و نوسازی قسمتی از محل را مثلاً کف سازی دستشویی و حمام یا رنگ آمیزی اتاق ها را انجام دهد. طبیعتاً هر واحد مسکونی هر چند سال یک بار نیاز به تعمیرات و نوسازی دارد اعم از تغییرات در حمام، آشپزخانه ، کف و در و پنجره ها.

برخی مالکان بر این تصورند که اگر مستأجران در این گونه کارهای واحد مورد اجاره خود شرکت کنند این امر باعث می شود که آنها در نگهداری واحد اجاری دقت بیشتری مبذول دارند. در بیشتر موارد مالکان هدفشان صرفه جویی در هزینه کردن نیز می باشد مثلاً اگر مستأجر تقبل کند پاره ای از این تعمیرات را انجام دهد ممکنست هزینه آنها به نصف تقلیل یابد یا این که در ازای برخی از این امور توافق نمایند مستأجر چند ماه اجاره نپردازد.

تجربه چندین ساله نگارنده که تا چندی پیش ۱۶ مستأجر داشته است نشان می دهد این کار کلاً اشتباه است و یکی از خطاهای مالکان شمرده می شود. هر مالکی مبلغی را در سال احتمالاً صرف نگهداری از واحد مسکونی می نماید و یا برای آن برنامه ریزی کرده و به تدریج هزینه می کند، بعداً این مبلغ را از کل درآمد حاصله از اجاره کسر و نتیجه را به اداره مالیات کانادا (CRA) اعلام می کند بنابراین چه لزومی دارد که این هزینه ها را از راه پر زحمت عبور از مستأجران انجام دهیم. ما اگر قرار است کف حمام و دستشویی را سرامیک کنیم باید دنبال یک کنتراتچی خوب باشیم و با مستأجر زمان انجام آن را هماهنگ کنیم و کار را به خوبی انجام دهیم.

تجربه نشان داده است وقتی کار به مستأجر سپرده می شود:

۱ـ مستأجر ادعا می کند که در این کارها تجربه دارد ولی در بسیاری موارد کار غیر حرفه ای انجام می شود که به هیچ عنوان مورد قبول شما نیست.

۲ـ دوباره کاری در بیشتر موارد باعث افزایش هزینه به جای کاهش آن می شود.

۳ـ اختلافاتی که از این رهگذر به وجود می آید باعث دریده شدن پرده حرمت بین مالک و مستأجر شده و ترمیم آن به آسانی امکان پذیر نخواهد بود.

از سویی از قدیم گفته اند مالک واقعی کسی است که اصلاً خرج ملک نکند بنابراین شما نیز عجله ای نداشته باشید که وقتی مستأجر هنوز در ملک است آن را تعمیر کنید. این کار را در فاصله رفتن یک مستأجر و آمدن مستأجر بعدی انجام دهید. بگذارید مستأجر همان مستأجر بماند و اگر نیاز فوری به تعمیرات و بهسازی است خودتان رأساً به آن رسیدگی و ترتیب انجام آن را بدهید.

*جعفر کنودی مشاور ارشد املاک است.

jafarhomes@gmail.com