شهروند- بزرگترین اتحادیه کارمندان کانادا پست، “سی یو پی دبلیو”، که حدود ۵۰۰۰۰ کارمند عضو آن هستند دیروز ضمن متهم کردن مدیران کانادا پست به لجاجت بر سر میز مذاکره، اعلام کرد که اگر مذاکرات تا اواخر ماه آگوست به نتیجه نرسد، کارمندان این کمپانی از اواخر ماه سپتامبر وارد اعتصاب خواهند شد.

به گفته ی رئیس این اتحادیه مذاکرات برای قراردادهای کاری جدید از اواخر سال ۲۰۱۷ در جریان است و به دلیل لجاجت مدیران کانادا پست هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.

 

از ابتدای هفته ی جاری مذاکرات با ورود آشتی دهندگان بی طرف وارد مرحله ی جدیدی شده است. این مذاکرات برای برطرف کردن مشکلات ۵۰,۰۰۰ کارمند کانادا پست که ۴۲۰۰۰ نفر آنها کارمند عملیات شهری و ۸۰۰۰ نفر آنها کارمند عملیات روستایی و حومه هستند آغاز شده است.

این تعداد کارمند سه چهارم نیروی کار کانادا پست را تشکیل می دهند. از عمده مشکلات آنها عدم برابری دستمزد زنان و مردان، و دیگری ساعات اضافه کاری زیاد این کارمندان است. بیشتر کارمندان بخش حومه و روستا زن هستند و اگرچه دقیقا قعالیت آنها با دیگران برابر است اما حدود ۳۰ درصد کمتر از دست مزد کارمندان بخش شهری دست مزد دریافت می کنند.