صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را

تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

با اندوه بسیار درگذشت نابهنگام خانم صفی دخت صفی پور نقیبی را به اطلاع فامیل و دوستان عزیز می رساند.

مراسم بزرگداشت این بانوی بزرگوار و مهربان روز دوشنبه ١۶ جولای ٢٠١٨ در مرکز فرهنگی آقاخان از ساعت چهار و نیم تا شش و نیم بعد از ظهر برگزار می شود.

Agha Khan Museum

۷۷Wynford  dr.  North York, Ontario, M3C 1K1

Tel:416-646-4671

 

از دوستان و سروران عزیز تمنا می شود از ارسال گل خودداری فرمایند و چنانچه مایل باشند می توانند طبق خواسته آن شادروان هزینه گل را به هر مقدار که مایل هستند، به مرکز تحقیقات سرطانی اودیت به نام صفی دخت صفی پور نقیبی اهداء فرمایند.

Odette Cancer Centre

Please follow instructions at the link below 

https://donate.sunnybrook.ca/tribute

برای راحتی بیشتر می توانید با همین موسسه با شماره ۴۴۸۳-۴۸۰-۴۱۶ تماس حاصل فرمایید که ترتیب پرداخت وجه از طریق تلفن داده شود.

با سپاس فراوان

خانواده های سوگوار 

نقیبی- صفی پور  – O’Malley – Stein – قهرمان- Poullada