شهروند- پنج شنبه ی هفته ی گذشته دان تاون تورنتو شاهد هجوم پلیس برای مقابله با تهدیدی در نزدیکی برج سی ان بود که هرگز اتفاق نیفتاد. ظاهرا یکی از افسران پلیس اطلاعاتی تایید نشده مبنی بر احتمال “حمله ی ماشین” را با فردی خارج از ارگان به اشتراک گذاشته بود که باعث آماده باش پلیس در نقاط مختلفی در دان تاون تورنتو شد.

سخنگوی پلیس تورنتو دیروز اعلام کرد که این افسر خاطی فعلا از کار معلق شده و مجبور به پرداخت جریمه نیز خواهد شد. بر اساس قوانین هیچ یک از کارمندان نیروی پلیس نمی توانند اطلاعات داخلی و تایید نشده را با دیگران خارج از سازمان به اشتراک بگذارند. بسیاری از شهروندان تورنتو به دلیل این اتفاق و اینکه پلیس تورنتو در این زمینه اطلاع رسانی کافی نکرد از این ارگان انتقاد کردند و عملکرد آنها را به شدت زیر سئوال بردند و مورد انتقاد قرار دادند.

این اتفاق اصلا خوش آیند پلیس تورنتو نبود و آنها را بر آن داشت تا در این زمینه تحقیق کنند. نتایج این تحقیقات می گوید که تهدید هفته ی گذشته تنها برنامه ای درون سازمانی و تایید نشده بوده است که به هیچ عنوان جدی نبود. حضور نیروی پلیس در مرکز شهر تورنتو باعث کنجکاوی بسیاری از مردم شد.