شهروند- روز دوشنبه حوالی ساعت ۱۰ صبح جوان ۲۴ ساله ای که گویا تصمیم داشت با چاقو به مردم در نزدیکی پارلمان اتاوا حمله کند دستگیر شد. این جوان که جسی مونی (Jesse Mooney) نام دارد گویا تصمیم داشت که درهنگام انجام مراسم رژه ی پلیس با چاقو به افرادی حمله کند که با شناسایی سریع پلیس اتاوا دستگیر شد و خوشبختانه هیچ کس در این اتفاق آسیب ندید.

 

انگیزه ی این حمله و چگونگی تشخیص آن دقیق روشن نیست و پلیس اتاوا هنوز اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نکرده است. این مرد جوان به حمله با سلاح سرد و نقض عفو مشروط متهم شده است.

وزیر دفاع کانادا در پیامی توییتری از تمام نیروی پلیس اتاوا به خاطر پاسخ سریع و دستگیری سریع ضارب تشکر کرد.

در سالهای اخیر تپه ی پارلمان اتاوا  که مقر پارلمان دولت فدرال است شاهد حضور گسترده پلیس بوده است. یکی از دلایل این حضور دائمی پلیس می تواند حمله با سلاح گرم در اکتبر سال ۲۰۱۴ باشد که طی آن یک مرد جوان تصمیم داشت در نزدیکی بنای یادبود National War با اسلحه به افرادی حمله کند. پلیس اتاوا اعلام کرد که چاقوی ضارب که بر روی زمین افتاده بود هم اکنون در اختیار پلیس است.