شهروند- جاش شاپیرو (Josh Shapiro) ، دادستان کل ایالت پنسیلوانیا،
دیروز سه شنبه اعلام کرد که بر اساس تحقیقات جدید بیش از ۱۰۰۰ کودک در مدت زمان حدود یک دهه توسط  ۳۰۰ کشیش کاتولیک در شش منطقه از ایالت پنسیلوانیا مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته اند.

جاش شاپیرو می گوید که بعد از دو سال بررسی و تحقیق این امر روشن است که این آزار و اذیت ها که از سال ۱۹۵۰ میلادی شروع شده به طور سیستماتیک توسط سران کلیسای کاتولیک در آمریکا پنهان شده و بر آن سرپوش گذاشته شده است.

بسیاری از این قربانیان تجاوز به دلیل ترس سالها این موضوع را انکار کرده اند و به قانون مراجعه

 نکرده اند و همچنین بسیاری از کشیش های متجاوز هم اکنون در قید حیات نیستند.  اگرچه بیشتر قربانیان جنسی در آن زمان پسران بوده اند، اما نتایج این تحقیقات جدید نشان می دهد که دختران نیز مورد تجاوز قرار گرفته اند. نام و مشخصات کشیش ها محرمانه است و هنوز فاش نشده است.

جاش پیرو معتقد است که تعداد قربانیان بسیار بیشتر از ۱۰۰۰ نفر است و بسیاری از افراد همچنان جرات جلو آمدن و صحبت درباره ی آنچه را که بر سرشان آمده است، ندارند. همچنین او می گوید که تعداد کشیش های نیز بسیار بیشتر از ۳۰۰ نفر است، اما تاکنون تنها این ۳۰۰ نفر پرونده شان قطعی است.