از آنجا که حصر وراثت یک فرایند قانونی جمع آوری و توزیع دارایی های فرد پس از فوتش می باشد، برخی افراد برای اجتناب از حصر وراثت و برای اینکه هزینه های وکیل، دادگاه و گواهی حصر وراثت یا مالیات می تواند پرهزینه باشد از قبل برای دارایی هایشان برنامه ریزی می کنند. برای اجتناب از دیون و مالیاتهای معوقه شما با بیمه عمر مناسب می توانید راهکار مناسبی داشته باشید. و شما می توانید پس اندازهای خود را اندوخته و در زمان مشخص طبق مفاد بیمه نامه دریافت نمایید.

شما می توانید  نام وارث هایتان را در بیمه نامه تان ذکر کنید. برای اینکه بیمه عمر مستقیما به وارث نام برده شده پرداخت می شود، شما ممکن است کسی را به عنوان وارث دوم در صورتی که وارث اول زودتر فوت کند، تعیین کنید.

نه تنها در زمان کهولت سنی بلکه در هر مقطعی از زمان امکان وقوع هر یک از اتفاقات می تواند باشد و در صورت فوت، مبلغ بیمه شده معاف از مالیات به بازمانده (وارث) پرداخت می شود و از مزایای بیمه عمر برخوردار خواهد شد و بدین صورت شما با پرداخت هزینه کمتری سرمایه گذاری و بیمه ای اختیار کرده اید که یا در طول زندگی از آن برخوردارید و یا در صورت فوت بازمانده از مزایای بیمه عمر بهره مند خواهد شد.

شما می توانید  در مدلی از بیمه عمر و در صورت  داشتن پول به اندازه کافی، از آن مبالغ در برنامه ریزی مالی هر زمان و هر طور که می خواهید، استفاده کنید (البته تحت شرایط خاص). برای مثال، می توان از این مبالغ به عنوان تضمین وام استفاده کرد.  همچنین در زمان وقوع ناتوانی ناشی از یک بیماری وخیم یا از دست دادن استقلال، پرداخت مقرری سالیانه ناتوانی به شما اجازه دسترسی به مبالغ انباشته شده بدون تاثیر مالیات را می دهد.

 

مقدار بیمه من چقدر باید باشد؟

ـ مقدار بیمه ای که باید داشته باشید بستگی به نیاز شما دارد. و مهم توان مالی شما ضمن بررسی ریسک و تعهدات شما و طرح و برنامه ریزی شما در سه حالت کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت است.

 

در صورت تغییر نیازها می توانم تغییراتی در قرار داد بیمه نامه ام بدهم؟

ـ بله، شما می توانید. پوشش بیمه شما می تواند بر اساس نیازهای جدید شما تغییرکند. مشاور مالی و بیمه  با تجربه و صادق و متعهد  می تواند به شما برای تصمیم گیری در مورد تغییرات بر اساس نیازهایتان کمک کرده و در عین حال شما را مطمئن سازد که هنوز پوشش بیمه ای خود را دارید.

اقتباس www.cover4u.ca

از خوانندگان و علاقمندان دعوت  به عمل می آوریم که تجربه  های خوب وبد خود را پیرامون بیمه با ما در میان بگذارند. مطالب این مقالات صرفن درجهت اطلاع رسانی می باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصان مربوطه نمی شود.

پرسش های خود را در زمینه طرح و برنامه ریزی مالی و سرمایه گذاری و بیمه های مختلف از طریق ایمیل مطرح کنید.

news@insufin.com

از طریق وبسایت های شرکت و همچنین وبلاگ و رسانه های اجتماعی ما را دنبال کنید:

www.insufin.com