درباره نگهداری Pet اغلب بین مالک و مستأجر اختلاف نظر وجود دارد. مالکان در قراردادهای اجاره می توانند ذکر کنند مستأجر حق داشتن Pet را ندارد ولی آیا مستأجر آن را رعایت می کند و اصولاً این عبارت قانونی است؟ مالک می تواند از اجاره دادن ملک خود به متقاضی که دارای Pet است خودداری کند ولی اگر پس از اجاره مستأجر Pet به خانه بیاورد مالک نمی تواند به این علت درخواست تخلیه نماید. اصولاً داشتن Pet در کشور کانادا مفاهیم حقوق بشری دارد یعنی هر شخص آزاد است Pet داشته باشد، به ویژه آنکه مستأجر دارای مشکلات روحی نظیر افسردگی باشد که داشتن Pet تجویز می شود. همچنین برای افرادی که به علت معلولیت بایستی سگ راهنما داشته باشند.

مالک می تواند به مستأجر اخطار بدهد در صورتی که وجود Pet در محل باعث ایجاد مشکلاتی برای سایر مستأجران و ساکنان شود مثل سرو صدا، خسارت به ملک و یا ایجاد آلرژی. در این صورت مالک باید با مراجعه به (LTB) Landlord Tenant Board و ارائه شواهد لازم درخواست تخلیه ملک یا خلاصی از Pet را بنماید. استثناء شرایط فوق وقتی است که مستأجر در مجتمعی ساکن است که قوانین داخل مجتمع اجازه داشتن Pet را نمی دهد، در این صورت این قانون بر قانون مالک و مستأجر ارجح است و مستأجر به هیچ عنوان نمی تواند Pet اختیار کند.

حال اگر مالک اجازه داد، چند Pet قابل تحمل است؟ پاسخ به این سؤال در نواحی مختلف متفاوت است ولی ۲ سگ و ۴ گربه هنوز به نظر قانونی می رسد!

سؤال دیگر این که اگر مالک به یک مستأجر اجازه داد باید به بقیه هم اجازه دهد؟ پاسخ منفی است، زیرا اجازه به یک مستأجر ممکنست به دلایل انسانی و روحی باشد و این موضوع به دیگران تسری نخواهد داشت.

توجه داشته باشید که لفظ Pet فقط به مفهوم سگ و گربه نیست، بلکه پرنده ها، خوک هندی، خرگوش و حیواناتی شبیه آن نیز Pet محسوب می شوند. در این موارد مالکین معمولاً قدری انعطاف پذیری بیشتری نسبت به مستأجری که مایل به نگهداری آنهاست دارند. قسم دیگر Pet به نامExotic Pet نیز رایج است و آن داشتن حیواناتی تا حدی غیر عادی مانند مار، بچه پلنگ (که در دوبی رایج است)، میمون و انواع آفتاب پرستان می باشد و همچنین نگهداری سگ Pit Bull با محدودیت هایی همراه است. در کانادا برابر قانون پنج نوع Exotic Pet مجاز است:

  • Capybara یک نوع همستر یا خوکچه هندی
  • Wallaby (کانگوروی کوچک)
  • Munjal Deer (آهوی کوچک)
  • Sugar Glider (به شکل سمور ولی قابل تربیت)
  • Fennec Fox (بسیار شبیه سگ ولی رفتاری بسان گربه)

توجه داشته باشید که نگهداری Pet غیر عادی و خارج از قواره های معمول در محل سکونت اعم از آپارتمان یا خانه می تواند به جریمه تا ۵۰۰۰ دلار منجر شود.

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک است.

jafarhomes@gmail.com