شهروند- جو گالانت (Joe Gallant) ، اهل پرینس ادوارد آیلند، می گوید که اوایل این ماه وقتی از سفری به خانه اش بازگشت با نامه ای از طرف سازمان مالیات بردرآمد کانادا، CRA، مواجه شد که خطاب به جو گالانتی نوشته شده بود که ظاهرا از ماه ژوئن فوت کرده است.

این نامه حاوی شماره بیمه ی اجتماعی و نام و مشخصات جو گالانت بود. گالانت بلافاصله با شماره های نوشته شده در نامه تماس گرفت تا خودش را زنده کند و عمر از دست داده اش را بازیابد. وقتی تلفنی کاری از پیش نرفت جو گالانت با نماینده ی مجلس حوزه شان تماس گرفت و قرار شد که مراتب کار از طریق ایشان پیگیری شود.

سازمان CRA در نامه ای به یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد که این اشتباه خیلی به ندرت اتفاق می افتد. در طی سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ احتمال این خطا حدود ۰.۰۶ درصد اعلام شده است. CRA هم چنین متذکر شد که وقتی از این مهم اطمینان حاصل شود که این سازمان خطا کرده است، اشتباه به راحتی و با تغییر یک تاریخ در فایل افراد قابل رفع شدن است. جو گالانت تا برطرف شدن ماجرا و زنده شدن اجازه ندارد از کشور خارج شود زیرا ممکن است در هنگام برگشت به خاطر دزدی هویتی و استفاده از پاسپورت فردی که مرده است دستگیر شود.