شهروند- مذاکرات نفتا بین آمریکا و کانادا از دیروز چهارشنبه ۵ سپتامبر از سر گرفته شد. جاستین ترودو ، نخست وزیر کانادا، دیروز همزمان با شروع دوباره ی مذاکرات نفتا اعلام کرد که کانادا آماده است تا با امریکا به توافق برسد اما برای اینکار باید خطوط قرمز کانادا حتما رعایت شود. به عنوان مثال این قرار جدید باید حتما حاوی فصل ۱۹ ام باشد.

 

فصل ۱۹ قرار نفتا که حاوی قوانین مرتبط با “سیستم حل اختلاف مستقل” است به هرسه کشور کانادا، مکزیک و ایالات متحده ی آمریکا این امکان را می دهد که در صورت تخطی یکی از طرفین در تجارت بین کشورها، اختلافات در یک گروه مستقل متشکل از متخصصان بررسی و حل شود. این گروه متخصص از هر دو کشور مورد اختلاف انتخاب می شود و هیچ کدام از این سه کشور نمی توانند به تنهایی تصمیم گیرنده باشند.

جاستین ترودو می گوید به دلیل اینکه دونالد ترامپ چندان در عمل کردن به قول ها و وعده هایش استوار نیست و امکان کارشکنی وجود دارد، این گروه مستقل این امکان را فراهم می کند که یک نفر نتواند قوانین را تغییر داده و از اختیاراتش فراتر برود و بنابراین وجود این فصل از قرارداد نفتا ضروری است. فصل ۱۹ ام ، به اعتقاد جاستین ترودو، باعث می شود که که از این مهم اطمینان حاصل کنیم که قوانین اجرا می شود.

یکی دیگر از خط قرمزهای کانادا برای توافق نفتا بخش “معافیت فرهنگی” در این قرارداد است که باید حتما وجود داشته باشد تا از هویت فرهنگی کانادا محافظت شود. ترودو می گوید در صورت نبود بخش “معافیت  فرهنگی” ممکن است در آینده شبکه های تلویزیونی آمریکایی شبکه های تلویزیونی در کانادا را خریداری کرده و یا بتوانند در آنها تاثیر بگذارند و این اتفاق اصلا به نفع کانادایی ها نیست.