۱ـ مالک باید حداکثر بعد از ۲۱ روز از قرارداد اجاره آدرس قانونی خود را به مستأجر بدهد. اگر این کار را نکند مستأجر می تواند از پرداخت اجاره استنکاف کند.

۲ـ به همین منوال اگر مستأجر یک نسخه از قرارداد اجاره را دریافت نکند (تا حداکثر ۲۱ روز) می تواند اجاره را پرداخت ننماید.

۳ـ مالک باید ملک را در هر زمان قابل سکونت و در شرایط مطلوب از نظر تعمیرات نگهدارد. حتی اگر مشکلاتی در اثر اهمال مستأجر بوجود آید که شما به صحت و سقم آن مشکوک هستید باز هم مسئول تعمیرات شما یعنی مالک می باشد. در صورت تأیید مراتب و وجود شواهد و ادله لازم مبنی بر ایجاد خرابی توسط مستأجر بعداً باید از وی به مراجع صالحه شکایت کنید.

۴ـ مالک باید در صورت وجود حیوانات موذی در ملک مثل موش، سوسک، مورچه و غیره رأساً اقدام به رفع مشکل از طریق بکار گیری متخصصان نماید. مسئول دانستن مستأجر نسبت به بروز این مشکلات و اثبات آن کارساز نخواهد بود.

۵ـ مالک باید شرایط گرمایی واحد اجاری را به طور مطلوب قرار دهد (چنانچه گرمایش واحد از وظایف مالک باشد). درجه مطلوب و مورد تأیید قانون مالک و مستأجر با توجه به منطقه در انتاریو متفاوت است. این درجه برای تورنتو ۲۱ درجه می باشد.

۶ـ مالک نباید وسایل خنک کننده در تابستان برای مستأجر فراهم نماید چنانچه در قرارداد فیمابین ذکری از آن نشده باشد، در حالی که گرم نگهداشتن واحد حتی اگر ذکر نشده باشد از الزامات می باشد.

۷ـ مالک باید به دستورات و احکام صادره از Landlord Tenant Board (LTB) گردن نهد و این احکام لازم الاجرا است.

۸ـ مالک نباید اطلاعیه ها و اخطاریه هایی که به مستأجر می دهد را به در ورودی واحد اجاری الصاق نماید مگر یادداشت مربوط به نشان دادن واحد به خریدار یا مستأجر احتمالی.

۹ـ باید بابت ماه آخر اجاره که حدود ۱۱ ماه نزد او مانده (برای قراردادهای یک ساله) به مستأجر بهره پرداخت نماید. این بهره بر اساس (CPI) سالانه محاسبه می شود.

۱۰ـ مالک نباید بابت فرم های درخواست اجاره (Application Form)، فرم اجاره و هر نوع فرم دیگری که در پروسه اجاره ملک استفاده می شود وجهی از مستأجر دریافت نماید.

۱۱ـ مالک باید به قرارداد اجاره فیمابین که امضاء شده ولی هنوز ملک تحویل نشده احترام بگذارد حتی اگر مستأجر دیگری مبالغ بیشتری از اجاره قطعی شده به وی پیشنهاد نماید. در غیر این صورت مستأجر می تواند از وی بابت خسارت و زیان شکایت نماید.

۱۲ـ مالک باید از تمیز بودن ورودی و اطراف واحد اجاره ای از برف و یخ مطمئن شود حتی اگر در قرارداد مستأجر را مسئول قلمداد نموده باشد. در هر حالت مالک مسئول است حتی اگر مواد لازم مثل کیسه نمک و شن در زمستان در اختیار مستأجر گذاشته باشد.

ادامه دارد

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک است.

jafarhomes@gmail.com