قابل توجه: متن اصلی این نامه به انگلیسی نوشته شده و متن فارسی ترجمه ای از آن می باشد

  اول سپتامبر ٢٠١٨

جناب آقاى جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا،

موضوع : آنچه امروزه کنگره ایرانیان کانادا ” آى سى سى” بیان می کند نظرات جامعه ایرانى-کانادایى نیست، بلکه فقط نقطه نظرات شخصى خودشان است.

ما امضاء کنندگان این نامه به آگاهى جنابعالى و دیگر اعضاء مجلس نمایندگان کانادا می رسانیم که کنگره ایرانیان کانادا، ” آى سى سى”، که  ادعاى نمایندگى آراء جامعه ایرانى-کانادایى را یدک می کشد، در زیر مدیریت های اخیر به سازمانی نابسامان و متزلزل تبدیل شده که نتوانسته به کوچکترین  مسائل معمول یک جامعه انتخابی بپردازد و به دلیل رویکردهای غیر دموکراتیک آن،  فاقد صلاحیت یک موسسه منتخب جامعه ایرانى-کانادایى است و بنابر این نمی تواند توسط هیچ مقام منتخب و یا سازمان سیاسی به عنوان نماینده جامعه ایرانی- کانادا پذیرفته شود و موضعگیری های آن به عنوان نظرات جامعه ایرانی-کانادایی به حساب آورده شود. برخلاف ادعاى این سازمان ، “آى سى سى” ، به دفعات نشان داده اند که نه جوابگوى جامعه و نه پاسخگوى اعضاى ثبت نام کرده این موسسه  می باشد  و طبیعتا نمی تواند پاسخگوى نیازهاى جامعه ایرانى- کانادایى باشد.

همانگونه که آگاهى دارید، جامعه ایرانى- کانادایى شامل تعداد تقریبى ٣٠٠ هزار  جمعیت می باشد که در استان های مختلف این کشور زندگى می کنند. “آى سى سى”  حدود ١١ سال پیش تأسیس شد، این سازمان متعهد بود که جامعه را نمایندگى کند. در حالی که در نظر نداریم جزیئات و تاریخچه این سازمان را بیان کنیم، ما امضاء کنندگان این نامه معتقدیم که در سه سال گذشته، رهبرى این سازمان به واقع این مجموعه را فلج کرده، به گونه ای که “دوستان” را به عنوان اعضای هیات مدیره منصوب کرده و عمدتا از هرگونه کوشش براى شفافیت سازی که بر اساس آن افراد ” غیر خودى” بتوانند با دیدگاه هاى گوناگون به هیات مدیره و گروه تصمیم گیرى  وارد شوند، ممانعت به عمل آورده است.

از آغاز نشست مجمع عمومى در تاریخ ماه مى ٢٠١۵، هیات مدیره “آى سى سى”  از پایبندى به قوانین وضع شده داخلى سرباز زده و حتى به صورت قابل توجهى از مقررات مربوط به موازین ثبت سازمانها در استان انتاریو خوددارى کرده اند. در حالی که  هر سازمان که  در انتاریو ثبت شده باشد موظف به رعایت مقررات مهم و اساسى، از جمله ارائه گزارش ممیزى شده حسابرسى سالانه می باشد،  “آى سى سى”  هم وظیفه قانونی دارد که بیلان کار خود را ارائه دهد، اما اعضاى جامعه ایرانى- کانادایى در عدم دریافت این گزارش  در تاریکى بسر می برند ، همچنین، اعضاى رسمى که عضویت می پردازند هیچ آگاهى از سلامت و وضعیت مالى این مؤسسه ندارند. هیات مدیره  “آى سى سى”  علىرغم درخواست هاى مکرر، آشکارا از پاسخگویى چه به اعضاى جامعه، چه به اعضایى که حق عضویت پرداخت می کنند، که لزوما و قانونا وضعیت مالى سازمان باید به اطلاع همگان برسد، امتناع کرده اند.

با توجه به این که رأى گیرى به صورت آن لاین  صورت می گیرد، هیات مدیره با پنهان نگاه داشتن لیست کسانیی که حق عضویت پرداخت می کنند، و انتصاب افراد دست چین شده ای که ممکن است حتى حق عضویت  پرداخت نکرده باشند و یا اقامت در کانادا را نداشته باشند، در واقع عمل بازدارنده  ورود افراد جدید را سبب می شوند. در نتیجه، هیات مدیره “آى سى سى”  در طول چند سال گذشته، افرادى متشکل از حدود بیست نَفَر که تجربه لازم و صلاحیت مورد نیاز  “آى سى سى” را ندارند و یا کسانی که تجربه کافى در خصوص دانش روابط اجتماعى و یا مدنى را ندارند به عضویت هیأت مدیره منصوب کرده است.

با در نظر گرفتن عدم شفافیت و عدم صلاحیت  مسئولین اعضاى این سازمان، متوجه شدیم که “آى سى سى” به صورت ساختارى خود را از مسائل جامعه کنار کشیده و در  عوض، الویت هاى این سازمان را به الویت هاى جمهورى اسلامى ایران  تبدیل کرده است. به عبارت دیگر ، “آى سى سى” تعهدات سازمانى خود را که باید نمایندگى أعضاء این موسسه باشد را با تعهدات و قیمومت درخواستهاى حکومت غیر دمکراتیک مذهبیون در ایران که مورد نفرت اکثر جامعه ایرانى-کانادایى هستند جایگزین کرده اند. این در حالی ست که توجه آنها می بایست متوجه کساتی باشد که از کشور خود فرار کرده اند و به امید این که بتوانند وطن دیگرى براى خود بسازند به کانادا آمده اند.

جامعه ایرانى-کانادایى نه تنها نگران گرایش “آى سى سى”   از سال ٢٠١۵ بوده،  بلکه کاشف به عمل آمد که برخى از اعضاى کنونى هیات مدیره  دارای روابطى با رهبران سپاه پاسداران (که در مجموع مرکزیت نظامى- صنعتى آنها جزو لیست تحریمى ها در کانادا هستند) و یا دیگر سران گروه هاى اصلى و مالى رژیم ایران نیز هستند. در واقع چندین فرد از اعضاى هیات مدیره “آى سى سى”  با رهبران رژیم ایران در تماسند و این موضوع در روزنامه هاى ایرانى کانادایى منعکس شده است. علاوه بر آنچه گفته شد، با مشاهده چنین اتصال مشکوکى، این رفتار  باعث نگرانى جامعه شده است،  مخصوصا زمانی که اطلاع پیدا شد که مدیر برنامه ریزیهاى “آى سى سى”  اخیراً به تهران رفته و هدف از این سفر طولانى، ملاقات  با افراد تصمیم گیرنده در آن کشور بوده است. با یک نگاه سریع به آنطور که “آى سى سى” در سال گذشته  رفتار کرده،  می توان اذعان کرد که این سازمان، در حالی که می بایست نمایندگى جامعه ایرانى -کانادایى را در دست داشته باشد، به سخنگوى رژیم ایران تبدیل شده است.

زمانی که تظاهرات گسترده در اواخر سال ٢٠١٧ و اوایل ٢٠١٨ ایران را لرزاند، به جاى این که اعمال بى رحمانه حکومت ایران را تقبیح کنند، همچنانکه دیگر  سازمانها و حکومت هاى جهانى به درستى انجام دادند ، “آى سى سى”  از درخواست هاى به حق مردم که به صورت صلح آمیز اعتراض هاى خود را  به گوش می رساندند چشم پوشى کرده  و برعکس  مردم ایران را عوامل تحریک کننده معرفى کردند .

 زمانی که در ماه اکتبر ٢٠١٧  چند عضو “آى سى سى” در مقابل کمیته ” هریتیج” در پارلمان کانادا ظاهر شدند، و در طی آن   نمایندگان مجلس  کانادا نگرانى هاى  خود در موارد ظلمى که به جامعه بهائیان اعمال می شود را همراه با همدردى اعلام کردند  و  اعمال جمهورى اسلامى را محکوم کردند،  فرد مسئول سیاست گذارى “آی سى سى ” گواهى داد که بى عدالتى درباره بهائیان انجام نمی شود و به کلى از وجود تبعیض در مورد بهاییان  اظهار بی اطلاعى کرد. این در حالی  است که این اعمال ظالمانه دهه هاست که به صورت سیستماتیک انجام می شود. همان گونه که در بالا اشاره شد،  باید توجه داشت مدیر سیاست گذارى “اَی سى سى” نمی توانست از چنین وقایعى  بی اطلاع بوده و آن را انکار کند در حالی که به تازگى از سفر ایران برگشته بود .

در مورد گرایش “آى سى سى” به طرفدارى از رژیم جمهورى اسلامى و این که با بى شرمى حداقل شفافیت و مسئولیت پذیرى در مقابل  اعضاى کنگره و در مجموع، عدم شفافیت در مقابل جامعه در کانادا را رعایت نمی کند، لازم است که پیشنهاد کنیم احزاب کانادایى فریب “آى سى سى” به عنوان  یک سازمان مشروع منعکس کننده نظرات جامعه ایرانی-کانادایی را نخورند. در واقع این سازمان محفل شخصی افرادی ست که هیات مدیره را تشکیل می دهند.

اگر چه این سازمان مطلقا از شفاف سازى در مورد پرداختى هاى اعضاء، جهت عضویت در این موسسه خوددارى می کند، به نظر ما تعداد واقعى اعضاء این سازمان نمی تواند بیش از یک صد عضو  پرداخت کننده داشته باشد. در واقع با یک نگاه اجمالى در صفحه فیس بوک، بدون هیچ شکى، می توان نتیجه گرفت که این سازمان از پشتیبانى جامعه ایرانى- کانادایى برخوردار نیست .

دو رویدا اخیر نشان از آن دارد که تعداد کسانی که این سازمان را پیگیرى می کنند ناچیز اند.  به عنوان مثال زمانی که “آى سى سى” در یک میزگرد  در تاریخ ٢٠ ژوین ٢٠١٨ شرکت کرد ، فقط ٢۵ نَفَر در این نشست شرکت کردند و تنها شخص شرکت کننده از مجلس کانادا، آقاى مجید جوهرى از منطقه ریچموند هیل بودند و مثال دیگر،  اینکه گرد هم آیى “آى سى سى” در تورنتو  در تاریخ  ١٩ اوت ٢٠١٨ جهت معرفى ۶ نامزد شوراى شهر فقط چند ایرانى-کانادایى در این برنامه حضور پیدا کردند و مهمتر اینکه چهار نَفَر از پیشگامان نامزدى این برنامه از ادامه شرکت خوددارى کردند که مبادا اسمشان آلوده با نام این سازمان شود.

نتیجه گیرى :

 با در نظر گرفتن حساسیت ها، در مورد این سازمان و این که برخى از شخصیت هاى این گروه از عوامل رژیم ایران هستند، بدین وسیله به اعضاء مجلس و احزاب گوناگون هشدار می دهیم چنانچه با این گروه همراه و یا  در فعالیت هاى آنها شرکت کنند، مصمم هستیم که موضوع را به اطلاع مردم و رسانه ها برسانیم و  این نزدیکى با چنین سازمان ناهنجارى را هشدار  دهیم.

چنانچه مایل باشید با نمایندگان و یا افرادى که در این فهرست ثبت نام کردند گفتگو کنید و یا اینکه آگاهى بیشترى در مورد رفتار سؤال برانگیز  “آى سى سى”  داشته باشید، خوشحال خواهیم شد نشستى را با شما برنامه ریزى کنیم .

براى تماس با اعضای این گروه می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید :

Iranian.canadian.community@gmail.com

رونوشت :

آقاى اندرو شِرِر، رهبر رسمى ملکه ، حزب اصلى مخالف،

آقاى جَگمِت سینگ ، رهبر حزب نیودموکرات کانادا

خانم الیزابت مى ، رهبر حزب سبز

سناتور پی یر هاردِر ، نماینده دولت در مجلس سنا

سناتور یو اِن پاو-وو ، رهبر مستقل، گروه سناتور ها،

سناتور لارى اسمیت، رهبر مخالف در سنا

آقاى على احساسى

آقاى مجید جوهرى

Abdolkarim Dabaghi, Melton Green Services, Employee

Afshin Afshin Jam, HR, Animal Rights and Political Activist, Cofounder “Peace and Humanity”, Cofounder “AMIA”

Afshin Karimi, human rights activist and former Iranian political prisoner

Afshin Soroudi, cultural activist

Ahad Shahrampour, Self -employed

Ahmad Kashfi

Ali Ashtari, Political activist

Alireza Allahverdi, Mechanical Designer

Ali Gheshmi, UPS Employee

Ali Mansoorifar, Self employed

Ali Nikjoo, Candidate of York Region Trustee

Ali Sartipi, President of MH SYSTEMS

Ali Vakili, community activist

Ata Salmasi, Self employed
Bahram Bahrami, community activistHoushang Firoozi

Alireza Mohamadi, human rights activist and former Iranian political prisoner

Ardeshir Zarezadeh, legal practitioner, human rights activist and former Iranian political prisoner

Ari Moghimi, Vice President, Willowdale Conservative Association

Arshak Shojaei, Maintenance Manager, Political Activist, Secular Democracy Party

Ashkan Yazdci, human rights activist and former Iranian political prisoner

Avideh Motmaenfar, President, Council of Iranian Canadians

Babak Shekarabi

Banafsheh Masoumi, Graduate student

B- Kei Esmaeilpour, PMP, MSM

Batool Momen

Behnam Daraeizadeh, human rights activist and analyst

Bijan Yahyapoor, Import/ Export businessman

Cyrus Ardeshir, Human rights activist

Dr. Sam Assadpour, MD C.E.O community Oriented Health Advisory Network [COHAN], Former board member and Secretary of ICC

Dr. Ataollah Nadimi, Physician

Dr. Farrokh Zandi  Former president of ICC, Professor of Economics, Schulich School of Business, York University

Dr. Houshang Bouzari, President, International Center for Human rights

Dr. Naser Mesri, Physician

Dr. Nastaran Yazdi, Physician

Dr. Nazanin Shams, Physician

Dr. Shahriar Akhavan, Physician

Dr. Vahid Shams, Physician

Esmail Ebrahimi, B.A.United Kurd Society of Canada

Fakhri Dashtizadeh, Retired

Farideh Gheshmi, Nurse

Fatemeh Mansoorifar, Board member, Council of Iranian Canadians

Fereshteh Firoozi, Self Employed

Foroogh Mansoorifar,

Freydon Rahmani, Kurdish activist

Gitii Sanoughi, Social Activist

Golnaz Farhadian, Nurse

Hamid Ghahremani, political activist and Owner of Canspa Manufacturing Inc.

Hassan Kia, Retired

Heshmat Yahyavi, Self – employed

Homeira Ghasemi

Hossein Gholipoor, Senior IT Specialist

Houshang Asaditabar

Houshang Firoozi, Engineer

Karim Amjadi, Self-employed, Photographer

Keikavoos Hoseinzadeh, Super Arzan, Manager

Khatereh Azarfar, VP of Product Development Ericsson

Khosrow Bahrayni, Swimming Instructor

Kourosh Masoumi, Chef

Khosrow Pourrashidi, Self- employed

Khosrow Pourrashid

Laleh Mansouri, Financial Advisor

Mahin Shakeri, Employee,

Mahnaz Rohani, Self- employed

Mahnaz  Zand, Teacher, TDSB

Zahra Mokhtari

Mahvash Afsahi, Insurance Broker

Mahvash Nadimi, Teacher

Maly Ayazi, University employee

Masood Fanaian, Airline Pilot

Masoud Nejati; Business Franchiser, political activist

Masoud Taghavi,

Mehdi Amin, activist

Mehrdad Teimouri, Marble worker

Mehri Shahmoradi, Retired Teacher, Toronto District School Board

Mersedeh Manavi, Graphic designer

Mina Pourmanafi, Self -employed

Mohammad Arastafar, Retired Pharmacist

Mohammad Javad Hariri, ND (Naturopathic Doctor)

Mohammad Khodakhah, Self Employed

Mohsen Dourdan, Human Rights Activist

Morteza Mesri, Engineer

Mr. Davood Ghavami, President ICC Vancouver,  BC

Mr. Mehrdad Rahbar, Artist, Political activist,

Ms. Maryam Shafipour, Human rights advocate,

Ms. Roya Araghi, Human Rights activist,

Nahid Ghafouri, Business System Analyst

Nahid Khosravi, Board member of ” Movement to Support Freedom in Iran”

Nahid Sahel, Teacher Assistant

Nasrin Rastgar, Retired teacher

Nasser Maleki, Self Employed

Nastaran Niki Aliei, microbiologist, Political Activist, Secular Democracy Party

Narges Norozi

Nikahang Kowsar, journalist and writer and former Iranian political prisoner

Niloo Mianji, Real estate agent

Nooshin Saranjam

Parvaneh Jahanshahi, Nurse

Parvaneh Moradi, Social Worker

Parvaneh Masoumi

Parvin Jahanshahi, Self-employed, Social activist

Rahmat Jahani, Retired

Reza Banai, Chair, Justice 88

Reza Doust, President of Iranian Canadian Association of Barnaby, Vancouver B.C.

Rona Amiri, Retired

Roxana Afra, Self-employed

Sedi Farhadi, Teacher, TDSB

Sahar Arya, graduate student

Sahar Bakhshi, Graduate Student

Sahar Mirshafiei, Mortgage Agent

Salman Sima, political activist and former Iranian political prisoner

Sam Arya, Graduate Student

Sam Khosravifar, Environmentalist

Sepideh Bakhshi, Terrestrial Ecologist

Sevil Sahelgozin, Import/ Export

Shahin Gheshmi, University Student

Shahla Ghafouri, Teacher, Toronto District School Board

Shahla Hejazi, Retired

Shahla Majidi, Concerned Citizen

Shahla Moradi, Real estate agent

Shahram Khoshsefat, Musician

Shahram Namvar Azad, Optician,

Shahram Safari, Photographer, Designer

Shahram Sahandpanah, Spokesman of ” Movement to Support Freedom in Iran”

Sheida Soofi, Retired

Shokat Mostahsan, Retired

Siavash Bahman, human rights activist and former Iranian political prisoner

Siavash Gholampour, Student

Siavash Safavi, activist and writer and former Iranian political prisoner

Sima Tajdini, Former ICC Board Member, Human rights activist

Sohaila Khodakhah, Senior Buyer

Soheila Zarrabi, Artist and Activist

Sohrab Ghorbani, Self- employed

Sophie Namvar Azad, Graduate Student

Soroush Seifi, human rights activist and Student at law

Taha Hassaniani, Kurdish activist

Tahere Peyrovi, human rights activist

Vahid Afshar, Human rights activist

Vida Atefy, Legal practitioner and political activist

Zahra Nouri, Self-employed

Zahra Sarhadizadeh, Self-employed

Zohreh Bakhtiar, Social Activist, Translator