bloor_yonge_station

شهروند علی شریفیان: از چندی پیش، پس از صدور اجازه از سوی کمیسیون رادیو و تلویزیون کانادا، سی آر سی تی، سرویس اینترنت رایگان در دو ایستگاه سنت جرج و یانگ و بلور در اختیار مسافران ساب وی تورنتو قرار گرفت. قرار است پس از انجام آزمایش های لازم سرویس اینترنت رایگان در تمام ۶۹ ایستگاه ساب وی بزرگشهر تورنتو در اختیار مسافران قرار بگیرد. برنامه مشابهی هم برای امکان استفاده از تلفن های موبایل در ساب وی در دست بررسی و اجراست. تاکنون دو شرکت تلفن های موبایل بل موبلیتی و بی ا آی، اولی با پیشنهاد پرداخت مبلغ ۵ میلیون و ۴۹۰ هزاردلار و دومی با ۲۵ میلیون دلار، خواستار خرید حق اختصاصی راه اندازی شبکه استفاده از تلفن موبایل در ساب وی شده اند. شرکت بی ا آی که شرکتی استرالیایی است حاضر شده مبلغ پیشنهادی خود را در مدت ۲۰ سال بپردازد، اما این پیشنهادها در دست بررسی هستند و هنوز پذیرفته نشده اند.