شهروند- دیروز دوشنبه روز شکرگزاری کانادا بود. روزی که خانواده ها برای قدردانی از داشته هایشان دور هم جمع می شوند ، غذای ویژه ی این روز را دور هم نوش جان می کنند و با هم این روز را جشن می گیرند. اما خانواده ی آقای Allan Hlusiak در شهر Airdrie استان آلبرتا روز شکرگزاری خود را با یک شوخی و سورپرایز ناراحت کننده آغاز کرد.

“آلان” می گوید صبح وقتی بیدار شد و از خانه بیرون آمد متوجه شد کسی با رنگ تمام دیوارهای خانه را خط خطی کرده است! این شوخی و یا خرابی تنها محدود به خانه نبود. فرد خاطی دو وسیله ی نقلیه ای را نیز که جلوی در خانه پارک بود با رنگ خط خطی  و خراب کرده بود. “آلان” می گوید که با هیچ فردی هیچ خصومتی ندارد و نمی داند چرا این بلا به سرش آمده است. این خانواده که متشکل از آقای Allan Hlusiak، همسر و دخترش است حدود یک سال است که در این خانه زندگی می کنند و با همسایه هایشان رابطه ی بسیار خوبی دارند. او از تمام همسایه ها درخواست کرده است اگر متوجه حرکت مشکوکی شده اند به او خبر دهند و تصمیم دارد برای جلوگیری از یک اتفاق دیگر خانه را به دوربین مدار بسته مجهز کند.