شهروند- دیروز سه شنبه، دولت محافظه کار انتاریو از لایحه ی قانونی جدیدی به نام “تبدیل انتاریو به محلی برای کسب و کار” رونمایی کرد که محتویات آن تغییرات زیادی را در قوانین کار ایجاد می کند و بسیاری از قوانینی را که دولت لیبرال قبلی معرفی کرده بود از بین برده و یا فعلا متوقف می کند.

 

 

 

 

این لایحه ی قانونی یکی از وعده های مهم انتخاباتی داگ فورد است و بر اساس آن بخشی از قوانین کار در انتاریو تغییر می کند. یکی از مهمترین موضوعات این لایحه ی قانونی جدید این است که بر اساس آن میزان حداقل حقوق و دستمزد تا سال ۲۰۲۰ رقم ۱۴ دلار باقی خواهد ماند و برخلاف وعده های دولت لیبرال قبلی از ابتدای ژانویه ۲۰۱۹ به ۱۵ دلار افزایش پیدا نخواهد کرد.

همچنین بر اساس این لایحه ی قانونی جدید تعداد دو روز مرخصی با حقوق در ماه برای مواقع بیماری از بین می رود و کارمندان نیمه وقت دیگر برابر با کارمندان تمام وقت حقوق دریافت نخواهند کرد.

براساس قوانین دولت لیبرال قبلی افراد شاغل می توانستند از تعداد ۱۰ روز مرخصی فوری برای رسیدگی به امور شخصی ضروری استفاده نمایند که در قانون جدید این ده روز به ۳ روز برای بیماری، ۲ روز برای فقدان و مرگ و ۳ روز برای مسئولیت های خانوادگی کاهش پیدا کرده است.

این لایحه ی قانونی جدید به افراد شاغل این امکان را می دهد که در صورت تمایل به اتحادیه های مرتبط با شغل خود بپیوندند و در این زمینه دست آنها را بازتر می کند. سخنگوی دولت محافظه کار می گوید که تمام این تغییرات برای این است تا انتاریو به مکان بهتری برای سرمایه گذاری و کسب و کار تبدیل شود.