شهروند- جان آلن چا (John Allen Chau) ، جوان امریکایی، هفته ی گذشته دست به ماجراجویی بسیار خطرناکی زد که در ضمن آن کشته شد. او در یادداشتی که قبل از مرگش به جا گذاشته است می گوید که می دانست به مسیر خطرناکی پا گذاشته است و دلش نمی خواهد بمیرد.

 

جان در سفری اکتشافی پا به جزیره ای به نام North Sentinel  گذاشت که قدم گذاشتن به آن ممنوع است و قبیله ای که در این جزیره زندگی می کند هرکسی را که غیر از خودشان به این مکان عبور و مرور کند می کشند و هزاران سال است که با قطع کامل ارتباط با دنیای بیرونی زندگی کرده اند و هیچ کس راجع به آنها چیزی نمی داند. آلن، بر اساس نوشته هایش، در روز اول ورودش توسط یک پسر بچه مورد اصابت تیر کمان قرار گرفت.

آلن نوشته است که تیر به کتاب مقدسی که در دست داشت اصابت کرده است. ظاهرا او تمایل داشت تا دین مسیحیت را به ساکنان این قبیله معرفی کند. آلن معلوم نیست دقیقا به چه شکل کشته شده است. ساکنان این جزیره حاضر نیستند جنازه ی آلن را تحویل دهند. مقامات محلی با باستان شناسان مشاوره کرده اند و هیچ کدام راهی نمی یابند تا بتوانند جنازه ی آلن را تحویل بگیرند. باستان شناسان و مقامات محلی این ماجراجویی را دیوانگی می خوانند. تاکنون ۷ نفر که به آلن برای رسیدن به این جزیره کمک کرده اند دستگیر شده اند.