شهروند- انجمن خیرین شهر ادمونتون (Edmonton Humane Society) در پی افرادی است که سگ بیچاره ای را درون یک سطل آشغال در نزدیکی یک فروشگاه کاسکو درون جعبه ای رها کرده اند. این سگ که از نژاد شیتزو است در تاریخ سوم نوامبر توسط فردی پیدا شد و به این انجمن تحویل داده شد.

 

در هنگام تحویل، این سگ شرایط بسیار ناگواری داشت و درون مدفوع و ادرار خودش غوطه ور بود و ناخن هایش به شدت بلند شده بود. این انجمن می گوید که نام این سگ را “جنگجوی کوچک” گذاشته است و خوشبختانه حال عمومی این سگ رو به بهبود است.

این انجمن برای پیدا کردن افرادی که این سگ را این گونه  رها کرده اند از عموم مردم تقاضای کمک کرده است و از مردم خواسته است اگر از این سگ اطلاعی در دست دارند و یا شاهد انداختن این حیوان بی گناه داخل سطل آشغال بوده اند، با شماره ی تلفن ۷۸۰-۴۹۱-۳۵۱۷  تماس بگیرند. این سگ هم اکنون تحت حمایت پناهگاه سگ ها در این شهر قرار دارد و بررسی ها برای پیدا کردن فرد یا افرادی که جنگجوی کوچک را این گونه رها کرده اند ادامه دارد.