شهروند- بنابر گزارش قیمت مواد غذایی کانادا برای سال ۲۰۱۹، قیمت مواد غذایی در سال آینده تا ۳.۵ درصد بالا خواهد رفت. البته این افزایش قیمت گوشت و غذای دریایی را تحت تاثیر نخواهد داد کما اینکه ممکن است قیمت این مواد اولیه کمی کاهش پیدا کند.

 

قیمت گوشت و غذای دریایی در سالهای اخیر به شدت افزایش یافت، اما به دلیل روی آوردن مردم به خوردن سبزیجات، قیمت این دسته از مواد غذایی در حال افت کردن است.

این گزارش که توسط متخصصان و محققان دانشگاهی در کانادا ارائه می شود پیش بینی کرده است که قیمت گوشت تا میزان ۳ درصد و غذای دریایی تا حدود ۲ درصد کاهش داشته باشد. اما این میزان کاهش با افزایش ۴ الی ۵ درصدی قیمت میوه و سبزیجات جبران خواهد شد.

همچنین پیش بینی شده است که میزان هزینه ی سبد غذایی برای یک خانواده ی چهار نفره حدود  ۱۲۰۰۰دلار در سال افزایش پیدا کند. همچنین قیمت غذای رستوران نیز برای سال ۲۰۱۹ رو به افزایش است و این افزایش از میزان افزایش پارسال بیشتر خواهد بود.

تحقیقات اخیر نشان می دهد که مردم کانادا بیشتر به خوردن سبزیجات روی آورده اند و میزان مصرف گوشت به شدت در حال کاهش است. نگرانی های زیادی درباره ی افزایش قیمت سبزیجات وجود دارد اما بسیاری از متخصصان بر این باورند که میوه و سبزیجات یخ زده دارای همان ویتامین هایی مورد نیاز بدن است.