شهروند- تایلرفاست (Taylor Fawcett)، خواننده اپرا و دانشجوی سال اول دوره یکارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریا در بریتیش کلمبیا است. او تابستان امسال در حالی که در دان تاون ویکتوریا منتظر اتوبوس بود ناگهان احساس ضعف کرد و بیهوش بر رویزمین افتاد. وقتی به هوش آمد به دلیل اصابت صورتش به زمین سه دندان جلوی خود را ازدست داده بود.

تایلر می گویدکه اولین بار است چنین اتفاقی برایش می افتد و دلیل آن برایش روشن نیست. برای درست کردن این سه دندان جلو تایلر به ۱۵۰۰۰ دلار پول نیاز داشت  و از آنجایی که بیمه ای ندارد که هزینه ی دندانپزشکی را تأمین کند تصمیم گرفت از مردم تقاضای کمک کند.

به گفته تایلر، اولین بار است که از کسی تقاضای کمک مالی می کند و اگر برای حرفه اش ضروری نبود هرگز به این اقدام دست نمی زد. او ماه گذشته کمپین آنلاینی به راه انداخت وتاکنون توانسته است ۱۰,۰۰۰ دلار پول نقد جمع آوری کند. تایلر برای کادوی کریسمس امسال قرار است سه دندان جلویش را دریافت کند و اولین جراحی برای شروع ترمیم دندانها از روز کریسمس آغاز خواهد شد. تایلر امیدوار است که تا ماه سپتامبر ۲۰۱۹ دندانهای جلویش به صورت کامل ترمیم شده باشد و او بتواند خنده ی زیبای خود را که برایهر خواننده ی اپرایی ضروری است به دست بیاورد.