ویترین های نمایشی تعطیلات در متروکانونشن سنتر 

نمایش کارهای هنری ۸ هنرمند محلی در امتداد ورودی خیابان فرانت تورنتو.

این کارهای هنری به حراج گذاشته می شود و درآمد حاصل از فروش آنها تماما به بانک غذای روزانه تورنتو می رسد.

تاریخ نمایش: ۱۰ دسامبر تا ۱۸ ژانویه 

زمان : ۱۲ ظهر تا ۱۲ شب 

محل نمایش: مترو کانوشن سنتر 

۲۵۵ خیابان فرانت غربی M5V 2W6

زندگی روی خط در نقاط  مختلف تورنتو 

زندگی روی خط،  یک پروژه هنری عمومی ست که بازتابی از سلامت روان را تجربه می کند.

۸۰٪ از کل فروش به CMHA اهدا خواهد شد.

تاریخ نمایش : ۱۹ نوامبر تا ۶ ژانویه 

زمان ۷:۳۰ صبح تا ۱۱ شب 

مکان نمایش در نقاط مختلف تورنتو خط مترو،   Commerce Court و برج TD

نمایش مجموعه هنری دکتر  Seuss در برگزاری بیستمین سالگردکارهایش در گالری لیس

گالری لیس مجموعه کمیابی از کارهای هنری دکتر Seuss  در بیست سال اخیر را به نمایش می گذارد. بازدید کنندگان می توانند شناخته شده ترین کارهای او را در کتاب های کودکان و کارهایی که هرگز قبلا دیده نشده در این نمایشگاه ببینند.

تاریخ نمایش : ۳۰ نوامبر تا ۱۲ ژانویه

زمان : ۱۰ صبح تا ۶ بعد از ظهر  

محل: گالری لیس 

۱۱۲ خیابان کامبرلند تورنتو  M5R 1A6