شهروند- ۱۴۰۰۰ تن از کارمندان کنترل ترافیک هوایی در امریکا از تاریخ ۲۲ دسامبر به دلیل تعطیلی بخش هایی از دولت این کشور، حقوق دریافت نکرده اند و به دلیل حساسیت خدمات امکان ترک کردن کار نیز برایشان وجود ندارد. این افراد نگران وام های مسکن و هزینه های درمانی خود هستند و نمی دانند دعوای دونالد ترامپ و دمکراتها به کجا خواهد کشید. همتایان کانادایی هفته ی گذشته با حرکتی جالب تعدادی از این افراد را در آمریکا شگفت زده و خوشحال کردند.

کارمندان کنترل ترافیک هوایی کانادا در گاندر (Gander) نیوفاندلندلابرادور و مانکتون (Moncton) در نیوبرانزویک جمعه شب تعداد زیادی پیتزا سفارش دادند و برای همتایان آمریکایی خود که در آن طرف مرزها در لانگ آیلند مشغول به کار بودند فرستادند. این حرکت بشردوستانه کارمندان کنترل ترافیک هوایی در امریکا را خوشحال کرد و از همتایان کانادایی خود بسیار تشکر کردند.

دونالد ترامپ تقاضای ۵.۷ میلیارد دلار کمک مالی کرده است تا بین امریکا و مکزیک دیوار بسازد و می گوید تا کمک مالی لازم را دریافت نکند اجازه نمی دهد بخش هایی از دولت کار خود را از سر بگیرند.