شهروند: سیزدهمین جشنواره تئاتر ایرانی هایدلبرگ از تاریخ ششم فوریه تا دهم فوریه ۲۰۱۹ برگزار می شود. این برنامه شامل نمایش و موسیقی است.

جشنواره تئاتر ایرانی هایدلبرگ از سال ۲۰۰۷ هفته آخر ژانویه و هفته اول فوریه هر سال در این شهر که در ایالت بادن-وورتمبرگ در جنوب غربی آلمان قرار دارد، برگزار می‌شود.

نمایش هایی که در سیزدهمین جشنواره تئاتر شرکت دارند، عبارتند از:

جنگ کله پوک ها به نویسندگی و کارگردانی بهروز قنبرحسینی

ما گلهای خندانیم: نویسنده و کارگردان نرگس وفادار

کی هستی؟ اینجا چکار می کنی؟: نویسنده و کارگردان فراز بقایی

دلی بای و آهو: نویسنده عباس معروفی- کارگردان مهین توکلی

سالگرد: نویسنده آنتوان چخوف- کارگردان بهرخ بابائی

گمشدگان: نویسنده و کارگردان نیلوفر بیضایی

ارباب دمدمی مزاج: ترجمه، بازآفرینی و خوانش: هایده ترابی

پر شکسته: نویسنده و کارگردان منوچهر نامورآزاد

موسیقی این برنامه شامل کنسرت شاهین نجفی و موسیقی ایرانی دف و آزاد امامقلی است.