شهروند- پلیس تورنتو در حال بررسی اتفاقی است که روز شنبه در یک کاندو در دان تاون تورنتو افتاد و از هرکسی که از این تفاق خبر دارد برای شناسایی مجرم تقاضای کمک کرده است.

شنبه صبح حوالی ساعت ۱۰ زنی که گفته می شود حدود ۲۰ ساله است از بالکن کاندویی واقع در نزدیکی خیابان هاربور و یورک صندلی  و دیگر لوازم خانه را به درون اتوبان گاردینر پرتاب کرد. هنوز از این که پرتاب این اشیا آیا به ماشین ها و رانندگان آسیب زده است یا خیر، خبری در دست نیست.

گفته می شود که این کاندو واقع در شماره ی ۵۵ بلوار برمنر  است و مدیریت کاندو برای پیدا کردن مجرم با پلیس در حال همکاری است. البته این اتفاق چندان جدید نیست و در ابعادی کوچک تر مدتی پیش در یک کاندوی دیگر در دان تاون تورنتو اتفاق افتاده است.

ظاهرا برخی افراد به جای استفاده از شوت زباله از پنجره های بالکن برای بیرون انداختن بطری های مشروب و زباله ی غذا استفاده می کنند و برخی دیگر از افراد در هنگام مستی به خودشان زحمت استفاده از دستشویی نمی دهند و از پنجره ی بالکن به خیابان بالا می آورند. این رفتارها باعث ناراحتی و شکایت برخی از اهالی کاندوها در دان تاون تورنتو شده است.