تازه‌ترین داستان مسعود نقره‌کار

پزشک روانکاوی با خانم بیمار چهل ساله ‌اش در تیمارستان “رویای آبی” گفتگوهای جاندار و جالبی در مورد مهمترین مسائل جامعه دارند. دکتر نویسنده و بیمار شاعرست. هیلاری : دیوانه یعنی چی؟ دکتر: دیوانه یعنی شبیهِ دیو، دیوگونه یا بسان دیو، در افسانه‌های ایرانی دیو نماد نادرستی، زشتی و پلیدی و وارونه کاری و کارهای عجیب و غریب است، و دیوانه یعنی کسی که شبیه دیو است و کارهایی نادرست و غیرعادی و خلاف دیگران می‌کند.
سرش را به علامتِ حیرت تکان می دهد.
اگر فرشته ها اونائی هستن که بیرون این دیوونه‌ خونه زندگی می‌کنن، من ترجیح میدم نماد زشتی و پلیدی باشم، می‌فهمی؟…

طرح جلد امین اشکان
صفحه آرایی پانته آ شهرزاد
انتشارات فروغ
کتاب در ۱۰۴ صفحه و قیمت آن ۷ یورست. foroughbook@gmail.com