شهروند- وزیر بهداشت انتاریو، کریستین الیوت، روز سه شنبه اعلام کرد که سازمانهای eHealth، LHINs و مراقبت از سرطان انتاریو با یکدیگر ادغام می شوند. این ادغام که به گفته ی الیوت برای بهبود وضعیت رسیدگی به بیماران انجام می گیرد موجب خواهد شد که تمام بخش های خدمات بهداشت و درمان در انتاریو به صورت هماهنگ تر از گذشته با یکدیگر به فعالیت پرداخته و بودجه ای را که از دولت دریافت می کنند در بخش های مختلف و به فراخور لزوم به بیماران اختصاص دهند.

این سازمان جدید ۱۶ سازمان قبلی را در دل خودش جای خواهد داد. ادغام از بهار امسال آغاز می شود و به گفته ی الیوت برای تکمیل آن چندین سال زمان لازم است. در این برنامه ی جدید ۳۰ الی ۵۰ تیم بهداشتی در کل استان تشکیل خواهد شد که هرکدام بسته به جمعیت مناطق به حداکثر تا ۳۰۰،۰۰۰ نفر خدمات ارائه خواهند داد. به گفته ی الیوت سیستم فعلی دکترهای خانوادگی ومراقبت های خانه در سیستم جدید  همچنان ادامه خواهد داشت و این سیستم مراقبتی تنها وتنها روی بیماران تمرکز دارد و تمام سعی اش این است که خدمات سریع تر با کیفیت بهتر به بیماران ارائه شود.