شهروند- کان ، مرد اهل ادمونتون همه ی زندگی اش مجرد بوده و برای همین علاقه ی زیادی به قرارهای آنلاین دارد. او ، مانند بسیاری از افراد، دلش می خواهد که همراه زندگی اش را پیدا کند و از این تنهایی خلاص شود اما ماجرای اخرین قرار آنلاین کان آنقدر ناراحت کننده بود که او را از این روش ناامید کرده است. کان در آخرین رابطه ی آنلاین با زنی که ادعا می کرد شهروند آمریکا و مهندس کامپیوتر است ۱۴۳ هزار دلار از دست داده است که امیدی به برگشتش ندارد و بدتر از آن فردی را که سالهای زیادی ادعا کرده بود او را دوست دارد از دست داده است.

پارتنر آنلاین کان بارها به بهانه های مختلفی از او تقاضای پول کرد و برای اثبات این که تقاضایش واقعی است بارها برای کان پرینت حسابهای بانکی و رسید مخارجی را فرستاد که بعد از گزارش به پلیس مشخص شد تمام آنها جعلی بوده است.

پلیس ادمونتون می گوید که این اتفاق اصلا موضوع جدیدی نیست و در سال ۲۰۱۸ دهها نفر از این روابط جعلی آنلاین که توسط باندهای حرفه ای هدایت می شوند ضربه خورده اند. بسیاری از این افراد صدها هزار دلار خود را در این راه از دست داده اند.

پلیس می گوید که یکی از راههای شناسایی وب سایتهای قرار آنلاین جعلی این است که افرادی که از طریق این وب سایتها تماس می گیرند بعد از مدت کوتاهی تقاضای پول می کنند و می خواهند به اطلاعات بانک دسترسی داشته باشند. در ضمن این وب سایت های جعلی تمام اطلاعات شما را به دست می آورند و دقیقا آن چیزی را به شما می دهند که مطابق با تمام سلایق است و از این طریق افراد را گول می زنند و با احساسات افراد بازی می کنند.