شهروند- فیسبوک به برخی از تبلیغ کنندگان و صاحبان مشاغل اجازه می دهد که در تبلیغاتشان به گروه ویژه ای از متقاضیان کار در کانادا توجه ویژه کنند و مخاطب تبلیغاتشان گروه و دسته ای خاص باشد.

این تبلیغ کنندگان گستره ی وسیعی دارد و شامل بسیاری از بخش های دولتی فدرال و دولتی می شود. متخصصان در این حوزه می گویند که این شیوه ی تبلیغ می تواند ناقض حقوق بشر کانادا باشد. بسیاری از این تبلیغ کنندگان در تبلیغ های فیسبوکی به گروه سنی خاصی توجه ویژه دارند. اگرچه در محتوای تبلیغات هیچ اشاره ای به سن متقاضیان نشده است اما فیسبوک شرایطی را فراهم می کند که مثلا افراد بالای ۴۵ سال نتوانند این تبلیغ ها را مشاهده کنند.

برخی از تبلیغ ها تنها برای مردان و یا زنان است و گروه دیگر نمی تواند به آنها دسترسی داشته باشد. این مشکل در آمریکا هم وجود دارد و قرار است در انتهای سال ۲۰۱۹ برطرف گردد.  

اما فیسبوک می گوید که این تغییر تنها درون خاک آمریکا اعمال می شود و کانادا شامل آن نیست. این تبلیغات مغایر قوانین حقوق بشر در کاناداست. فیسبوک وعده داده است که این مشکل به صورت بین المللی برطرف گردد ،اما تاریخ  خاصی برای اعمال این تغییرات اعلام نشده است.