خیلی از بیزینس هایی که در حال حاضر از غولهای اقتصادی بشمار می روند اول از زیر زمین خانه مسکونی خود شروع کردند و به مرور آن را توسعه داده و توانستند به کارآفرینان موفقی تبدیل شوند. موضوعی که مطرح می باشد آن است که آیا در مفاد قانونی بیمه نامه منازل مسکونی چنین ریسکی قابل اضافه شدن به ماهیت ریسک های تعریف شده است یا خیر؟

پاسخ صریح و کوتاه خیر است و به عنوان وظیفه قانونی بایستی هر چه سریعتر از قصد خود برای تاسیس یک بیزینس جدید در خانه بروکر/شرکت بیمه را مطلع نمایید تا ایشان تصمیمات لازم را برای ادامه قرارداد بیمه یا فسخ آن به شما اعلام نمایند. البته اگر بخواهیم با تعمق بیشتری به آن بنگریم بایستی ابتدا از ماهیت و فعالیت بیزینسی مطلع شویم و بدانیم که بیزینس مورد نظر با چه نوع ریسک هایی سر و کار دارد. برای نمونه اگر یکی از اتاقهای بیسمنت خود را به فعالیت آرایشگری اختصاص داده باشیم بایستی از تعداد رفت و آمد مشتریان آگاهی داشته و در ضمن بدانیم که بجز کوتاه کردن و آرایش مو فعالیت سوراخ کردن گوش – گذاشتن مژه مصنوعی وخالکوبی هم در زمره فعالیتها است یا خیر؟ در ضمن مهمتر از همه آیا لایسنس اینگونه موارد حرفه ای توسط مقامات مسئول به شخص مورد نظر داده شده یا فاقد آن است.

نمونه دیگری که بسیار شاهدش هستیم کیترینگ غذا برای مناسبت های مختلف می باشد از این رو تغییر دادن ماهیت پارکینگ و اختصاص دادن آن به یک آشپزخانه حرفه ای مطرح می باشد .

مهمترین اصل امنیتی در آشپزخانه های صنعتی/بیزینسی که نمونه آن در رستورانها به چشم می خورد و برای کارشناسان بیمه  بسیار مهم طبقه بندی می شود امن بودن دودکشها و هواکشهای مربوطه و ادوات مناسب اطفای حریق و سیستم کنترل کننده اتوماتیک چراغ گاز است که برای نرخ مناسب بیمه از الویت می باشد. همانگونه که ملاحظه می فرمایید این گونه ریسک ها اگر چه ابتدا به ظاهر پر مخاطره به نظر نمی رسند ولی ماهیت آن کاملا با ریسک های منازل مسکونی متفاوت است از این رو بایستی با بروکر خود صحبت کنید تا بیمه نامه مجزایی ( بیمه نامه جامع تمام خطر مسئولیت/ سی جی ال ) خریداری نماید.

در بعضی موارد حتی ممکن است ماهیت فعالیت بیزینسی شما به گونه ای باشد که مجبور باشید بیمه مسئولیت خطا و غفلت هم داشته باشید تا اگر به مشتری بر اثر نصیحت/مشورت یا عملکرد شما خسارت یا غرامت بدنی وارد شد آن مورد پوشش داشته باشد. در ادامه لازم است به شرکت بیمه ای که منزل شما را بیمه نموده این موارد تمام و کمال گزارش شود تا ایشان هم مطلع باشند که در بخشی از خانه شما فعالیت بیزینسی برقرار است و این مورد توسط شرکت بیمه دیگری بیمه شده است.

برای مواردی که فقط یکی از اتاقهای منزل یا بیسمنت به فعالیت دفتری اختصاص یافته و رفت و آمد مشتری متصور نمی باشد و در ضمن خبری هم از کارمندان دیگری جز ساکنان خانه نیست می توان با خبر نمودن بروکر/شرکت بیمه از این امر و مشخص کردن نوع و ارزش ادوات و وسایل تجاری (از قبیل کامپیوتر- میز و صندلی و امثالهم) آنها را با الحاقیه به بیمه نامه حاضر اضافه نمود و صد البته هنوز رضایت شرکت بیمه شرط اصلی است.

مهمترین مسأله بعد از قبولی شرکت بیمه آن است که حتما پوشش بیمه مسئولیت خود را از یک میلیون به دو یا پنج میلیون دلار اضافه کنید با پرداخت سالی ۱۰۰ الی ۲۰۰ دلار بیشتر این امر میسر خواهد شد ولی آسایش خاطر حاصله بسیار بیشتر از این میزان به دست می آید.

یکی از اصول مهم بیمه ای آن است که اگر ماهیت ریسک (خانه مسکونی) تغییر کرده و بخشی از آن در حال تبدیل به یک بیزینس است بایستی حتما این تشدید خطر را به شرکت بیمه اعلام نمود تا اقدامات لازم صورت پذیرد اگر چنین نشود خسارت های احتمالی آتی قابل پوشش نیست و شرکت بیمه می تواند قانونا از پرداخت امتناع نماید حتی اگر ریسک تحقق یافته اصلا ربطی به بیزینس جدید نداشته باشد و برای نمونه لوله آبی ترکیده یا دودزدگی چراغ گاز خانه مسکونی خسارتی را به بار آورده باشد باز هم شرکت بیمه می تواند مسئولیت را کتمان نماید.

هر تغییری در خانه اعم از تعمیرات یا اضافه نمودن یک بیزینس جدید بایستی به بروکر/شرکت بیمه گزارش شود تا موجب پشیمانی نگردد.

روزگاران خوش/سلامت و پایدار باشید.