شهروند- روز جمعه رضا محمدی اصل ۴۷ ساله و پسرش مهیار ۱۸ ساله به اتهام در اختیار داشتن مواد منفجره در خانه شان واقع در ریچموند هیل دستگیر شدند. پلیس منطقه ای یورک اعلام کرد که آسیبی به کسی وارد نشده است و تمام مواد منفجره از این خانه پاکسازی شده است.

پلیس برای پاکسازی خانه و انجام عملیات دستگیری تمام خانه های کوچه را تخلیه کرد و مردم ساعت ها اجازه ی دسترسی به منازل خود را نداشتند.

به گفته پلیس هنوز دلیل در اختیار داشتن این مقدار مواد منفجره و قصد احتمالی این افراد روشن نیست ولی آنچه تا کنون مشاهده شده است این موضوع تهدیدی برای امنیت ملی نیست.

به گفته ی پلیس، پنج شنبه ی هفته ی گذشته به آنها اطلاع داده شد که فردی توسط اداره ی گمرک ایالات متحده و آژانس خدمات مرزی کانادا به دلیل در اختیار داشتن مواد منفجره مورد بازجویی قرار گرفته است. این اطلاعات سر نخی را برای پلیس به دست داد که به این خانواده منتهی شد. پلیس از مردم می خواهد در صورت مشاهده ی موارد مشابه و احتمال وجود مواد منفجره و شیمیایی سریع به پلیس اطلاع دهند. این پدر و پسر روز سه شنبه در دادگاه اولیه ای که در نیومارکت برگزار شد، حاضر شدند.