شهروند- مردم شهر “های لول” (High Level) ، واقع در بخش شمالی استان آلبرتا، به دلیل آتش سوزی گسترده در جنگل های اطراف این شهر مجبور به تخلیه ی خانه هایشان شده اند. به گزارش پلیس، از بامداد روز دوشنبه ساکنان این شهر و بسیاری از مناطق اطراف این دستور را دریافت کرده اند که با برداشتن لوازم ضروری خانه های خود را ترک کنند. به آنها گفته شده است که برای مدت دست کم ۷۲ ساعت نمی توانند به محل سکونت خود بازگردند.

حدود ۴۰۰۰ نفر در این اتفاق از خانه های خود خارج شده اند و عملیات تخلیه در این شهر و بخش های دیگری از آلبرتا همچنان ادامه دارد. ورودی های شهر توسط نیروی پلیس بسته شده است تا از ورود مجدد ساکنین به این مناطق جلوگیری شود.

به دلیل این آتش سوزی گسترده برق این شهر رفته است و هواشناسی آلبرتا روز دوشنبه برای این مناطق هشدار بسیار جدی صادر کرد. به دلیل خشک و گرم بودن هوا و وزش بادهای شدید میزان این آتش سوزی ها به شدت افزایش یافته است و مشخص نیست که این آتش سوزی تا کی ادامه دارد. جنگل های اطراف “های لول” به شدت در حال سوختن است و به دلیل خشکی هوا ممکن است میزان این آتش سوزی ها در آینده افزایش یابد.