شهروند- شهروندان شهری به نام کیسه لیووسک (Kiselyovsk)، در سیبری به تازگی ویدئویی منتشر کرده و تقاضای غیر منتظره ای را از جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، مطرح کرده اند. این شهر که حدود ۹۰ هزار نفر جمعیت دارد به دلیل گرد و غبار ذغال سنگ ناشی از فعالیت معادن هوای بسیار آلوده ای دارد و در تمام مدت سال خانه ها و ماشین ها و هر چه در شهر است در زیر غبار تیره ای از ذغال سنگ فرو رفته است.

مردمان این شهر، بویژه زنان، از جاستین ترودو می خواهند که به آنها اجازه دهد به عنوان “پناهنده آب و هوایی” وارد خاک کانادا شوند. اقتصاد این شهر تنها بر در آمد ناشی از معادن ذغال سنگ استوار است و در بیشتر روزهای سال شهروندان هوای پاکیزه ندارند و کودکان و افراد مسن را داخل خانه ها نگه می دارند. زنان در این ویدئو می گویند کانادا را انتخاب کرده اند زیرا هوایش سرد اما تمیز است. آنها می گویند که توانایی های فراوانی دارند که می توانند در کانادا عرضه کنند. توانایی های که در شهر خودشان امکان ظهور و رشد ندارد.

اما در قوانین پناهندگی به کانادا بند ویژه ای برای افرادی که از آلودگی های آب و هوایی فراری اند وجود ندارد و تنها افرادی که جانشان به دلیل مسایل اغلب سیاسی و مذهبی در خطر است می توانند به عنوان پناهنده وارد حاک این کشور شوند.