شهروند- برخی از شهروندان تورنتو علاقه ی زیادی به ایجاد سر و صدای اضافی هنگام رانندگی دارند و برای اینکار اگزوزهای ماشین را دستکاری می کنند تا از این طریق در هنگام رانندگی جلب توجه کرده و لذت ببرند.

اما این کار برای شنوندگان اصلا لذت بخش نیست و بسیاری از شهروندان تورنتو بارها به دلیل این مزاحمت های صوتی به پلیس شکایت کرده اند. پلیس تورنتو به تازگی اعلام کرد که با این رانندگان متخلف به شدت برخورد می کند و سر و کارشان با قانون است.

جان توری، شهردار تورنتو، روز دوشنبه اعلام کرد که لایحه ی قانونی برای مبارزه با افراد متخلف از اکتبر سال جاری اجرایی می شود. این لایحه ی قانونی با هرنوع آلودگی صوتی ناشی از صدای اگزوز، موسیقی بلند و صدای بوق به شدت مقابله خواهد کرد و با این افراد بر اساس قانون برخورد خواهد شد. جریمه ی این تخلفات دقیق اعلام نشده است و با اجرایی شدن قانون جزییات آن برای شهروندان به روشنی بیان خواهد شد.