شهروند- اتحادیه کارمندان بخش برق و تأسیسات تی تی سی که به CUPE Local 2 شهرت دارد اعلام کرد که کارمندان این بخش تقاضای اعتصاب کرده اند. دلیل این اعتصاب تقاضا برای مجانی شدن حمل و نقل عمومی و از میان برداشتن داگ فورد است.

این کارمندان معتقدند که انتقال مالکیت تی تی سی به دولت انتاریو اصلا به نفع مردم تورنتو نیست و به جای بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی بسیار گران خواهد شد و مردم کمتری امکان استفاده از آن را خواهند داشت.

شهروند- اتحادیه کارمندان بخش برق و تأسیسات تی تی سی که به CUPE Local 2 شهرت دارد اعلام کرد که کارمندان این بخش تقاضای اعتصاب کرده اند. دلیل این اعتصاب تقاضا برای مجانی شدن حمل و نقل عمومی و از میان برداشتن داگ فورد است.

این کارمندان معتقدند که انتقال مالکیت تی تی سی به دولت انتاریو اصلا به نفع مردم تورنتو نیست و به جای بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی بسیار گران خواهد شد و مردم کمتری امکان استفاده از آن را خواهند داشت.

به اعتقاد این اتحادیه و کارمندان تحت پوشش، حمل و نقل عمومی مجانی باعث بهبود کیفیت زندگی شهروندی در شهر بزرگی مانند تورنتو خواهد شد و مردم می توانند مدت زمان بیشتری را با خیال راحت از ترافیک حذر کرده و با خیال راحت به رفت و آمد شهری شان برسند.

این اتحادیه برای درخواست خود به شهر تالین، پایتخت استونیا، اشاره کرده است که در آن حمل و نقل عمومی مجانی است. هم اکنون تی تی سی رقمی معادل ۶ میلیارد دلار را به دلیل نقص فنی از دست می دهد و پیش بینی می شود این رقم تا سال ۲۰۳۱ به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یابد. تقاضای مجانی کردن حمل و نقل عمومی تقاضایی شدنی و قابل دسترسی به نظر نمی آید ولی بهرحال این کارمندان تی تی سی تصمیم دارند شانس خود را امتحان کنند.

گران خواهد شد و مردم کمتری امکان استفاده از آن را خواهند داشت.

به اعتقاد این اتحادیه و کارمندان تحت پوشش، حمل و نقل عمومی مجانی باعث بهبود کیفیت زندگی شهروندی در شهر بزرگی مانند تورنتو خواهد شد و مردم می توانند مدت زمان بیشتری را با خیال راحت از ترافیک حذر کرده و با خیال راحت به رفت و آمد شهری شان برسند.

این اتحادیه برای درخواست خود به شهر تالین، پایتخت استونیا، اشاره کرده است که در آن حمل و نقل عمومی مجانی است. هم اکنون تی تی سی رقمی معادل ۶ میلیارد دلار را به دلیل نقص فنی از دست می دهد و پیش بینی می شود این رقم تا سال ۲۰۳۱ به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یابد. تقاضای مجانی کردن حمل و نقل عمومی تقاضایی شدنی و قابل دسترسی به نظر نمی آید ولی بهرحال این کارمندان تی تی سی تصمیم دارند شانس خود را امتحان کنند.