هموطنانِ عزیز

ما ضمن استقبال و سپاسگزاری از حمایت تک تک هموطنان عزیزمان درخارج از کشور، و پشتیبانی حزب ها، سازمان ها، تشکل های حقوق بشری، اجتماعی، فرهنگی و هنری برون مرزی از بیانیه ما، به آگاهی هم میهنان عزیز می رسانیم که بیانیه ها، اطلاعیه ها و گزارش های فعالیت ما از طریق ” کمیته حمایت از ۱۴نفر” مرکب از آقایان حسن اعتمادی، بهروز ستوده و مسعود نقره کار واز طرق مختلف از جمله برنامه تلویزیونی کانال یک”رمز پیروزی -صدای ۱۴ کنشگر سیاسی داخل کشور” که توسط آقای حسن اعتمادی یکی از اعضای کمیته حمایت اداره می شود، به آگاهی هم میهنان در خارج کشور خواهد رسید. ما ۱۴ نفر ضمن حفظ استقلال خود اعلام می داریم  این کمیته مستقل مورد تائید و اعتماد ماست و همین جا از تلاش های شبانه روزی این سه نفر برای شناساندن مواضع ما و جلب حمایت صدها شخصیت سیاسی، علمی، فرهنگی و رسانه ای در خارج از کشور تشکر می کنیم.

جواد لعل محمدی

سخنگوی ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی در داخل کشور

۸ مرداد سال ۱۳۹۸

۳۰ جولای ۲۰۱۹