ما امضاءکنندگان زیر به عنوان جمعی از فعالان کانون صنفی و فرهنگیانِ داخل کشور، ضمن تقدیر از بیانیه ۱۴ نفره و آگاهی از صدقدل آنان، که جمعی از فرزندان فداکار وطن هستند و کسوت اکثر آنان معلمی است و پایگاه آنان قلوب ملت زجرکشیده ایران بوده و با توجه به احراز استقلال و عدم وابستگی آنها به هیچ جریان داخلی و خارجی و فراجناحی بودن بیانیه، حمایت همه جانبه خود را برای این مطالبه ملی/میهنی، اعلام داشته و از فعالان فرهنگی و معلمانِ ایران انتظار داریم با انتشار بیانیه های مشابه همراهی و حمایت خود را در مسیر وفاق و میثاق ملی اعلام فرمایند و فرزندان صالح وطن را تنها نگذارند.

امید آن که با اتحاد و انسجام همه مردم و مبارزان راه آزادی بزودی شاهد ایران آزاد و دموکراتیک و سکولار باشیم.

۱- یاور ذاتی فعال صنفی

۲- رضا علیجانی فعال صنفی

۳- حمید لقا فعال صنفی

۴-هوشنگ کوشکی فعال صنفی

۵- حسن بصیری معلم

 6-علی رحیمی داربید معلم

۷-عباس متولی معلم

۸- ناصر کیمیا مدرس

۹- فاطمه معلمی دبیر ورزش

۱۰- رفعت شهابی فرهنگی بازنشسته

۱۱- رجبعلی دوستدار معلم

 12- فاطمه قیصرپور معلم

۱۳-غلامرضا غلامی کندازی فعال صنفی

۱۴- نصرت بهشتی فرهنگی بازنشسته

******

تکثیر از” کمیته حمایت” از بیانیه تکمیلی ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی