۱۳ ژانویه ۲۰۲۰

عالیجناب ترودو گرامی

ما، در مرکزکانادائی پشتیبانی از قربانیان شکنجه، ازشنیدن خبرمربوط به سقوط هواپیمای خط هوائی بین المللی اوکراین، پروازشماره ی ۷۵۲، درروزچهارشنبه هشتم ژانویه ۲۰۲۰ تکان خوردیم وپریشان شدیم. جنابعالی در میان نخستین رهبران جهان بودید که از امکان حمله ی موشکی به هواپیما سخن گفتید. عالیجناب نخست وزیر، همچنان که خاطرعالی مستحضراست، دولت ایران پس ازسه روز انکار، پذیرفت که نیروهای نظامی اش “ناآگاهانه” هواپیمای جت اوکراینی را مورد اصابت قرار داده اند که درنتیجه ی آن ۱۷۶ نفرمسافر، ازجمله ۵۷ تن کانادائی، جان خودرا ازدست دادند.

آقای نخست وزیر، ما بخاطر اقدامات مثبت شما در رابطه با پشتیبانی از خانواده های قربانیان این تراژدی هولناک به وجود شما افتخارمی کنیم. ما از شما به خاطر ارسال متخصصین حقیقت یاب به ایران و حمایت گسترده تر از خانواده های قربانیان سپاس داریم. ما از تلاش های شما به خاطر فرستادن مأموران کنسولی و مهاجرت به سرتاسر کانادا درکمک به خانواده های داغدار ستایش می کنیم. دخالت شخصی شما در رابطه با حضور در مراسم یادمان تورنتو و ادمونتن برای هر فرد کانادائی پرمعنی است. تخصیص یک خط تلفنی مستقیم برای دریافت کمک های اضطراری و حمایت کنسولی نیز کمک بزرگی برای خانواده هاست.

آقای نخست وزیر، مرکزکانادائی پشتیبانی ازقربانیان شکنجه از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۷۷ از صدها یاری جوی ایرانی حمایت کرده است. آنان در زمره ی بازماندگانی بوده اند که عدالت از آنان دریغ شده و شیوه های هولناک شکنجه را ازقبیل اعدام مصنوعی و تجاوز جنسی تجربه کرده اند. بر اساس پرونده های ما، تجاوز جنسی در زندان های جمهوری اسلامی به عنوان شیوه ای از شکنجه ی سیاسی به کار رفته است. ما به دقت روند فزاینده ی خشونت را در ایران مورد بازبینی قرارمی دهیم و علاقمندیم که نگرانی های خود را با شما درمیان بگذاریم. از نظر ما حمله ی موشکی دولت ایران به هواپیمای تجاری اوکراین نمودی است از جبّاریت ریشه دار در ایران که صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می افکند. ما مفاد نامه مورخ ششم ژانویه ۲۰۲۰ خود را به شما مورد تأکید قرار می دهیم و از شما تقاضا داریم که به توان اخلاقی جامعه ی کانادا متکی شوید و از تمامی امکانات یکجانبه، دوجانبه و چند جانبه در راه متوقف ساختن دشمنی های کنونی مدد جوئید وثبات درازمدت را برای منطقه ی خاورمیانه به ارمغان آورید.

درکوتاه مدت ما ازشما تقاضا داریم که به تلاش های حسن نیت خود ادامه دهید و درمسیرتحقق خواسته های ذیل دررابطه با ساقط کردن هواپیمای اوکراینی اقدام فرمائید:

۱ـ لطفا ازکلیه ی امکانات لازم مدد جوئید و دولت ایران را تحت فشارقرار دهید که به یک تحقیق کامل توسط یک تیم مستقل بین المللی، با عضویت کانادا، اوکراین و دیگرکشورها، گردن نهد.

۲ـ آقای نخست وزیر، ما با شما موافقیم که رژیم ایران باید مسئولیت کامل سقوط هواپیما را بپذیرد. عدالت باید رعایت شود و عاملین جنایت مورد پیگرد قانونی قرارگیرند. انجام این مهم ممکن است به دخالت یک تیم قضائی بین المللی نیاز داشته باشد.

۳ـ خانواده های داغدار باید بطورکامل غرامت مالی دریافت دارند. جیران مالی این فاجعه باید به خاطر این زیان غیرقابل جبران، شامل حال دولت اوکراین نیز بشود.

۴ـ خانواده های داغدار در ایران باید از آزادی کامل برای برگزاری مراسم یادبود با توجه به سنن وآداب خویش برخوردارباشند.

۵ـ دولت ایران بایستی به صورت علنی و بدون هیچگونه ابهامی ازتمامی کسانی که از این فاجعه صدمه دیده اند عذرخواهی کند ازجمله خانواده های داغدار، مردم اوکراین و مردم کانادا.

۶ـ آزادی بیان و اعتراض در ارتباط با این رویداد دردناک بایستی در ایران مورد تضمین قرار گیرد.  جای بسی تأسف است که دولت ایران قبلاً اقداماتی را زمینه ی سرکوب تظاهرات صلح آمیزمردم دررابطه با این فاجعه به عمل آورده است.

۷ـ دولت ایران بایستی تعهدات خود را نسبت به موازین جهانی حقوق بشرمورد احترام قرار دهد و تضمین کند که از وقوع فجایع مشابه در آینده جلوگیری خواهد کرد.

۸ـ این موضوع از نهایت اهمیت برخوردار است که دولت محترم شما پشتیبانی بی دریغ خود را به سازمان هایی نظیر مرکز پشتیبانی از قربانیان شکنجه عرضه دارد تا جلسات پشتیبانی روانی برای خانواده های داغدار، جامعه ی ایرانی و جامعه ی بزرگ کانادایی برقرار سازند.

جناب نخست وزیرمحبوب، ما برای شما درتلاش هایتان کمال موفقیت را آرزو می کنم و به شما از ادامه ی همکاری مان درآینده اطمنیان می دهیم. خوشحال می شویم که تخصص خود را، بویژه در زمینه ی بهداشت روانی خانواده های داغدار و تشکیل جلسات مشاوره روحی برای مردم کانادا، عرضه داریم. ما همچنین مشتاقیم که با شما در رابطه با صلح و حقوق بشرجهان شمول چه درکانادا و چه در کشورهای دیگرهمکاری کنیم.

با بهترین آرزوها وبه امید همکاری های فراتردرآینده،

ارادتمند

مولوگتا آبای- مدیرعامل مرکز کانادایی پشتیبانی از قربانیان شکنجه