می دانیم طی ۴۱ سال گذشته، دشمنان اسلام، در جهت تخریب دین مبین و روحانیون ارجمند از هیچ کوشش و خباثتی فروگذار نکرده اند!

بر ما مردم ایران مشخص است که روحانیون گرامی، فقط و فقط به فکر دین و دنیای مردم بوده اند و تلاش خود را صرفا برای راهی کردن ما مردم، به بهشت برین مصروف نموده اند!

آن ها در این راه نه تنها چشمداشتی از ما مردم نداشته اند بلکه هر چه داشته اند در جهت اعتلای اسلام عزیز و ترویج آن در میان مردم به کار برده اند. دشمنان اسلام و قرآن سعی کرده اند این واقعیت را دگرگونه جلوه دهند و به تخریب این جهادگران فی سبیل الله بپردازند.

اکنون که ویروس کرونا در حال تاخت و تاز در کشور ما و سایر کشورها می باشد، به نظر، بهترین موقعیت برای اثبات یاوه گویی های دشمن کذاب فراهم آمده است.

من پیشنهاد می کنم، در بیمارستان ها و خصوصا مکان های قرنطینه ی بیماران مبتلا به کرونا، در کنار پزشکان و پرستاران، که به جسم مردم دردمند می پردازند، روحانیون گرامی، خصوصا روحانیون عالی رتبه که مقام و مرتبتی در بارگاه الهی دارند و دعاهای ایشان بهتر از روحانیون دون پایه مستجاب می شود، در بیمارستان ها به طور ۲۴ ساعته حضور پیدا کنند، و با خواندن دعای کسا و دعای سید الشهدا و دیگر دعاهای شفابخش، از نظر روحی به بیماران یاری رسانند.

با این کار، هم بیماران شفا پیدا می کنند، هم کسانی که نمی توانند دعاهای تخصصی را به زبان فصیح عربی بخوانند تا خداوند و فرشتگان بفهمند که آن ها چه حاجتی دارند، از نگرانی الکن بودن زبان شان به در می آیند، هم مشت محکمی به دهان یاوه گویان و دشمنان اسلام زده شود و نشان داده شود که روحانیون ما چه انسان های ماه و بزرگواری هستند.

و من الله توفیق

حقیر سراپا تقصیر
ف.م.سخن