اکنون که حدود چهار ماه است از جهانگیر شدن “ویروس کرونا” می گذرد و اقتصاد جهانی با فاجعه باورنکردنی مواجه شده و همه کارشناسان و نظریه پردازان متفق القول هستند که هنوز نمی توان تاثیرات منفی آن را اندازه گیری نمود،  یک سوال ساده برای صاحبان بیزینس و دارندگان بیمه تمام خطر جامع (سی جی ال) مطرح است که چرا شرکتهای بیمه و حقوق دانان ایشان بر این باورند که خسارات تعطیلی بیزینس که به دستور مقامات صلاحیت دار و قانونی صورت پذیرفته در بیمه نامه ایشان پوشش ندارد!

نظر حقوقی پیرامون قراردادهای بیمه ( سی جی ال ) مطرح شده از طرف شرکتهای بیمه:

خسارات تعطیلی که به صورت کلوز یا الحاقیه به پوشش بیمه های” تمام خطر جامع” اضافه می شود صریحا تاکید دارد که تعطیلی بایستی بر اثر تحقق یکی از خطرات بیمه شده باشد مثلا آتش سوزی- دود زدگی- دزدی- آبدیدگی که معمولا به خسارات مستقیم معروف است، پس چون هیچ تحقق ریسکی صورت نپذیرفته و ” ریسک جهانگیر شدن ویروس ” هم در بیمه نامه تحت پوشش نیست پس خسارات تعطیلی هم نمی تواند به تبع آن در زمره خسارات قابل پرداخت باشد.

نظر حقوقی پیرامون قراردادهای بیمه (سی جی ال) مطرح شده از طرف وکلا:

اخیرا در دو ایالت آمریکا چند دعوی حقوقی علیه شرکت های بیمه در همین زمینه تشکیل شده و مضمون آن به این صورت است که بند مشخص و واضحی در بیمه های تمام خطر جامع (سی جی ال) وجود دارد که بیان می نماید اگر به هر دلیلی مرکز اقتصادی یا بیزینسی به دستور مقامات ذیصلاح قانونی بسته شود و بیزینس مورد نظر نتواند برای مدت مشخصی (تا زمانی که قانون گذاران صلاح می دانند) به چرخه اقتصادی برگردد لذا خسارات تعطیل بیزینس بایستی در بیمه نامه مربوطه پرداخت شود.

دلیل دیگری که دسته دوم حقوق دانان رویش تاکید  دارند آن است که این بیمه نامه اصطلاحا تمام خطر ( آل پریلز) است به این معنی که همه خسارات پوشش دارند مگر آنکه به صراحت استثناء شده باشد و چون در بخش استثناء هیچ بحثی از “جهانگیر شدن ویروس” ننموده  لذا این خسارت (تعطیلی مراکز بیزینسی) بایستی تحت پوشش بیمه تمام خطر جامع (سی جی ال) باشد.

شرکت های بیمه در کانادا بر باور نظریه اول هستند و خود را مبرا از پرداخت خسارت می دانند دلیل مکمل دیگری هم که می آورند آن است که در همه جای دنیا زمانی که کشوری با خسارات فاجعه آمیز مواجه می شود این دولت ها هستند که پا جلو گذاشته تا با مساعدت به مردم ایشان را از ورشکستگی نجات دهند الان در کانادا دولتهای استانی و فدرال تمامی تلاش خود را به خرج داده تا از بیزینس ها حمایت کنند.

نظر شما دارندگان بیمه تمام خطر جامع (سی جی ال) چیست آیا با استدلال های مطرح شده از طرف شرکت های بیمه موافق هستید یا نظرات وکلا را بیشتر با واقعیت های قراردادی منطبق می دانید.

آرزومند سلامت شما عزیزان بوده و امیدواریم شرایط هر چه سریعتر به حالت عادی برگردد.