آقای دریل سینگر وکیل و حقوقدان یکی از شرکتهای معظم حقوقی در انتاریو در نشست خبری که برای بررسی اثرات مالی ویروس کرونا بخصوص در خانه های سالمندان برگزار شد نظر بسیار جالبی را مطرح کردند.

ایشان که با لحن شوخی صحبتهای خود را شروع کرد اظهار داشت که هیچ موقع فکر هم نمی کرده که در یک مجمع عمومی از شرکت بیمه و عملکردش دفاع کند ولی به هر صورت برای مواردی شاید در نظر گرفتن استثناء به نفع همه باشد  (توضیح نویسنده: چون تا به حال همیشه نامبرده و شرکت حقوقی ایشان  علیه شرکت های بیمه به دادگاه می رفتند تا دعاوی غرامات بدنی را از جانب بیمه شدگان پیگیری واخذ نمایند).

حالا ایشان در نقش حقوقدان مشهوردر زمینه غرامات بدنی پیشنهاد می کند که اگر شرکت های بیمه حاضر باشند تا دستورالعملهای خود را در ارتباط با مدیریت ریسک به خانه های سالمندان ارایه کنند ایشان (خانه سالمندان) قادر می شوند در جهت کاهش احتمال سرایت بیماری و تقلیل اثرات غرامت اقدامات شایسته ای بنمایند .

همانگونه که مطلع هستید و در چند ماه گذشته از طریق رسانه های جمعی به اطلاع همگان رسید از تعداد ۲۶۶۵ تن از فوت شدگان ویروس کرونا در انتاریو حدود ۶۴ درصد مربوط به سالمندانی بوده که در خانه هایی که به همین منظور تاسیس شده سکونت داشتند و تعداد زیادی از بازماندگان و ورثه قانونی از این مراکز شکایت کردند و پرونده های ایشان در دادگاهها در حال بررسی است.

البته این آمارهشدار دهنده  فقط مربوط به انتاریو نیست، بلکه بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط  مطبوعات کانادا درصد مشابه مرگ و میر در خانه سالمندان در استانهای “کبک”- ” نوا اسکوشیا” و “آلبرتا” گزارش شده است. البته پیشنهاد یاد شده می تواند به نفع شرکتهای بیمه هم باشد چرا که دعاوی حقوقی علیه ایشان را هم کاهش می دهد و ایشان دیگر لازم نیست پاسخگوی پرداخت غرامت برای غفلت و خطای خانه سالمندان باشند.

در پروژه های مدیریت ریسک روش های متفاوتی در نظر گرفته شده که هم ریسک های جهانگیر شدن ویروس را کاهش می دهد و هم قادر است از اثرات زیانبار آن بکاهد. فقط این پروژه های مدیریت ریسک بسیار تخصصی و منحصر به فرد است از این رو شرکتهای بیمه که برای هر کدام از آنها صدها هزار دلار هزینه نمودند، حاضر نیستند که مجانی آنها را در معرض اطلاع عموم قرار دهند ولی شرایط  حاضر نشان می دهد که  شاید بهتر است برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر و جلوگیری ازتشکیل پرونده های حقوقی این پیشنهاد زودتر عملی شود و شرکتهای بیمه داوطلبانه پروژه های مدیریت ریسک را در اختیار بیمه گذاران خود (خانه سالمندان) قرار دهند. ازاواسط ماه آوریل ۲۰۲۰ دولت کانادا از ارتش کمک خواست تا در ساماندهی و مدیریت خانه های سالمندان ایشان را یاری کنند. ارتش کانادا بجز اینکه به بالاترین تکنولوژی و ادوات لازم برای دفاع از تمامیت آب و خاک کانادا مجهز است، از برنامه های بسیار پیشرفته مدیریت ریسک نیز برخوردار است و این اماکن (خانه سالمندان) را با بهره وری از روشهای شناسایی ریسک- کاهش احتمال تحقق ریسک و جلوگیری از سرایت ریسک به دیگر اماکن مجهز نمود. حالا که عملکرد مثبت مدیریت ریسک برای مبارزه با سرایت ویروس کرونا تثبیت شده، به نظر می رسد شرکت های بیمه هم بایستی پا جلو گذاشته و از این ابزار مدیریتی به نفع مردم و خودشان استفاده کنند.

با امید به سلامتی شما عزیزان و عادی شدن هر چه زودترشرایط.