آئین بهایی علت ظهور پیامبران الهی را لزوم تجدید حیات روحانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بشر می‌داند و معتقد است که تغییرات در هر عصر با توجه به تحول نیازهای بشر در طول زمان امری است ضروری و اجتناب ناپذیر.

متأسفانه عدم آمادگی ذهنی مردم در قبول تغییر و پذیرش نوآوری یکی از موانع پیشرفت جامعه بشری در زمینه اتحاد و اتفاق بوده و هست. عدم آمادگی مردم در ترک کهنه پرستی از قبیل آداب و رسوم اجدادی و قومی و یا احکام دینی که دیگر قابل اجرا نیستند هرج و مرج را در جهان دامن زده و لزوم پذیرش نوآوری و تجدد قوانین گذشته را بیشتر از هر زمانی اهمیت می‌بخشد.

بسیاری از علمای مذهبی و روحانیون باعث گرایش مردم به کهنه پرستی هستند و پیروان خود را مجبور به پیروی از افکار عقب افتاده خود و تقلید، یعنی عمل بدون فکر و تأمل کرده ‌اند.

آئین بهایی در این راستا کوشش می‌نماید تا مردم به تدریج کهنه پرستی را کنار گذارده و پذیرای تحولات پیشرفته و مفید شده و در جهت اتحاد جامعه بشری کوشش نمایند.

در ادیان گذشته زمانی که تحولات و تغییرات زندگی فردی و روابط اجتماعی سریع نبوده، پیامبر کلیه راهنمودهای روحانی و اجتماعی خود را برای اجرا در کتاب آسمانی می‌گنجانده، ولی در عصر جدید که تغییرات و تحولات در زندگی بشر سریع‌تر رخ می‌دهد، قوانین و راهنمودها باید بر حسب نیاز بشر سریع‌تر تغییر و تکامل یابند، لذا حضرت بهاءالله وضع قوانین و احکامی که با گذشت زمان تغییر پذیر است را به عهده بالاترین مرجع قانونگذاری آئین بهایی (بیت‌العدل اعظم) واگذار فرموده‌اند که بر حسب نیاز زمان قوانین مورد نیاز را وضع کند.

آثار آئین بهایی در تجزیه و تحلیل اوضاع کنونی جهان حکایت از این دارد که دو نیرو یا دو حرکت متضاد در عالم با سرعت در حال حرکتند. نیروی اول نیرویی مخرب و ویرانگر است که ارکان قوانین و تمدن کنونی را که برای اداره وحدت جهانی بشر و اتحاد ملل کفایت لازمه را ندارد از هم می‌پاشاند. نیروی دوم نیرویی سازنده است که قوانین و ارکان جدیدی که مستلزم تغییرات بنیادی و تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای اداره جهانی متحد و مشترک است را پایه‌گذاری می‌نماید.

امیدواریم که در آینده شاهد بروز استعدادهای بیشتر جهان نگری باشیم، استعدادهایی که مسیر زندگی بشر را به سوی اتحاد و یگانگی سوق می‌دهد. همانطور که نسل‌های گذشته با دگرگونی‌ها و تلاش توانستند از مرحله زندگی خانوادگی به مرحله زندگی قبیله ‌ای و بعد از آن به مرحله تأسیس حکومت های شهری و ملی قدم گذارند، حال با ازدیاد همکاری و کمک بین کشورها، اتحادیه‌های کشوری بوجود آمده و همکاری بین‌المللی در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست و امنیتی افزایش یافته و راه را برای اتحاد ممالک و تشکیل حکومت فدارل جهانی بیشتر از هر زمانی هموار کرده است. امیدواریم که در آینده شاهد یگانگی و اتحاد کامل بشری که هدف نهایی آئین جهانی بهایی است، باشیم.

اتحاد و یگانگی بشر و تشکیل دولت فدرال جهانی جنگ را از میان برمی‌دارد و صلح عمومی برقرار می‌کند و قدرت در خدمت عدالت قرار خواهد گرفت. تضادهای ژرف میان زندگی افراد بشر تعدیل خواهد شد و رفاه نسبی برای همه بشر فراهم خواهد گردید.

حضرت بهاءالله می‌فرمایند:” ای دوستان سراپرده یگانگی بلند شد، به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید.”

خوانندگان عزیز، در صورتی که مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به  تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید:  پیامگیر: ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵ ، ایمیل:  anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی:      www.reference.bahai.org/fa