برگزاری بازارچه خیریه توسط MCM HandMade

همراه با اغذیه سبک و موسیقی

در این بازارچه می توانید انواع شمع، شمعدان، ظروف تزئینی، ظروف هفت سین، جعبه جواهرات، جعبه های تزئینی، گلدان و سایر لوازم تزئینی منزل را خریداری کنید.

کلیه عواید فروش این بازارچه مستقیما صرف آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم خواهد شد.

خرید از بازارچه فقط با پول نقد یا چک امکانپذیر است!

زمان: همین یکشنبه ۶ سپتامبر، ساعت ۲ تا ۴ بعداز ظهر

مکان: ۲۰۷۸ کینگ روود، کینگ سیتی

Time: 2-4, Sunday, September 6th, 2020

Place: 2078 King Rd, King City

۶۴۷-۸۸۳-۶۳۷۰ & info@adorabright.com Info:

www.adorabright.com

www.handmadegift.ca