مجله شهروند ـ مجله ای که به نظر من چپی است و ملی نیست. به فکر ایران و ایرانی نیست، به فکر کمونیست و چپی و ایدئولوژی خودش است ـ بگذریم. منظورم این است که مقاله ی شما را راجع به کافه نادری خواندم و من هر دو سه سال ایران می روم و به کافه نادری هم می روم چون خود من خاطرات بسیاری در آن محیط دارم (۷۰ ساله هستم) چیزی که برای من مهم بود این است که ۳۲ سال پیش شماها چپی ـ مصدقی ـ اسلامی ـ نهضت آزادی ـ جبهه ملی ـ کمونیست … ۲۵۰۰ سال تاریخ مملکت آبا و اجداد خود را در زباله تاریخ ریختید و حالا باز هم آن را در زباله تاریخ نگه داشته اید و سعی می کنید کاملا فراموش کنید ولی هتل نادری که یک ارمنی روسی ساخته برایتان خیلی مهم است چون وطن فروشان در آنجا جلسه هایی داشتند برای نابودی ایران (البته در زمان شاه فقید که خقان بود) آنها آنجا جمع می شدند و برنامه طرح از بین بردن تمام ایران را می ریختند. شما را به خدا بس کنید. فکر وطن باشید. دربدری بس ـ البته شما که سالهاست اینجا هستید و زندگی راحتی دارید ولی فکر پناهندگان یونان ، عراق، پاکستان، ترکیه و آوارگان باشید و خط مشی خود را تعیین کنید. ۲۵۰۰ سال تاریخ در زباله تاریخ و نگران هتل نادری بودن واقعا مسخره است. به امید اینکه سر عقل بیایید.

خدا نگهدار ایران