در مقایسه با ۶ ماهه دوم سال ۲۰۱۰ امسال نیز در انتاریو شاهد افزایش ۶.۴ درصدی در نرخ بیمه های اتومبیل خواهیم بود. این رقم متناسب با سیاست های بیمه گری شرکت های بیمه مختلف است، لذا اگر تمدید بیمه اتومبیلتان در این زمان است ممکن است شاهد حتی ۱۲ تا ۱۵ درصدی افزایش در حق بیمه باشید.

اگر بخواهیم با زبان آمار سخن بگوییم بایستی اذعان کرد که در ۳ ماهه آخر سال ۲۰۱۰ نیز با افزایشی ۹.۵ درصدی و در سه ماهه اول سال ۲۰۱۱ هم افزایشی ۶.۷ درصدی را شاهد بودیم.

این افزایش چشمگیر فقط در انتاریو بوده و آلبرتا و کبک دو ایالتی که ماهیت ریسک مشابه دارند نه تنها در ۶ ماهه دوم افزایشی ندارند، بلکه سال قبل هم فقط به ترتیب در کبک ۰۲/۰ درصد و در آلبرتا ۱.۴ درصد بوده است.

این افزایش ها که با افزایش نرخ بنزین تواما اتفاق افتاده است باعث شده که عده ای به فکر پارک کردن وسیله نقلیه خودشان بیفتند و راه چاره دیگری را بیابند ولی اگر بخواهیم به زبان بیمه ای صحبت کنیم و راه چاره را از آن طریق بیابیم بایستی راه هایی را که کارشناسان بیمه ای توصیه می کنند عمل کنیم که در این بازار بتوانیم از مزایای ویژه بهره ببریم.

 

۱ـ استفاده از تخفیف چند اتومبیل در یک شرکت بیمه

اگر قصد بیمه کردن چند وسیله نقلیه را دارید حتما با تمرکز آنها در یک

بروکری و نزد یک شرکت بیمه اقلا از تخفیف ۵ درصدی منتفع شوید.

۲ـ استفاده از تخفیف خانه و اتومبیل در یک شرکت بیمه

حتما منزل مسکونی(مالک یا مستاجر)را با وسیله یا وسایل نقلیه خود در یک جا بیمه کنید که از تخفیف ۱۰ الی ۱۵ درصدی بهره مند شوید.

۳ـ استفاده از مزایای کمک رسانی و امداد اتومبیل

این مساله در انتاریو توسط عده زیادی از شرکت های بیمه مشمولیت تخفیف ایجاد می کند.

۴ـ تخفیف لاستیک ویژه زمستان

عده زیادی از شرکت های بیمه این مزیت را با تخفیف مناسبی پاسخ می دهند.

۵ـ افزایش فرانشیز یا دیداکتبل

افزایش فرانشیز از ۵۰۰ دلار به ۱۰۰۰ دلار زمینه ساز تخفیفی ۵ الی ۱۰ درصدی است.

 

انجمن بیمه ای کانادا در حال تحقیق است که تا چه حد این افزایش باعث سرویس دهی بهتر شرکت های بیمه ای خواهد شد و از جانب دیگر تا چه حد امکان دارد که خریداران بیمه در تحت فشار به راه های جایگزین فکر کنند.

البته کارشناسان اقتصادی این افزایش را متناسب با نرخ تورم حاکم در انتاریو دانسته و عدم دسترسی به حمایت دولت از برخی از بیمه های اجباری نیز مزید بر علت است.

جهت استحضار نرخ تورم توسط مقامات مالی ۱.۷۸ درصد اعلام شده است که با افزایش تعیین شده در بیمه های اتومبیل باز به نظر می رسد که توجیه اقتصادی نداشته و جامعه مصرف کنندگان  نیاز به حمایتی گسترده خواهند داشت.

 

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com