توفان اخیر  در ۲۱ آگوست ۲۰۱۱ تمامی جنوب غربی انتاریو را درنوردید و باعث خسارات و غرامات بیشماری شد. این توفان در ۳۶ ساله اخیر منحصر به فرد بوده و به طبقه بندی شماره ۳ معروف شد. در این طبقه باد شدیدی با قدرت ۳۰۰ کیلومتر در ساعت در سطح زمین و تا ارتفاع ۱۰۰ متری از آن به وسعت ۲۰۰ کیلومتر چندین ساعت در مرکز شهر گودریچ به نحوی وزید که باعث کشته شدن یکنفر و زخمی شدن ۳۷ نفر شد. تنها کسی که در این حادثه اسف بار فوت کرد مرد ۶۱ ساله ای بود به نام نورمن لابرج که در زمان حادثه در معدنی مشغول به کار بود.

شدت وزش باد و توفان به قدری بود که باعث کنده شدن سقف اکثر ساختمان های مشاغل شهر مربوطه گردید. در این حادثه به ماشین های زیادی خسارات عمده ای وارد شد. درختان کنده شده خود در جریان توفان به سلاح های مرگباری بدل شده و به ساختمان ها برخورد می کردند از این رو پلیس در ورودی شهر منع آمد و شد برقرار کرده بود تا از شدت خسارات بکاهد.

انجمن بیمه گران کانادا در این خصوص بخشنامه ای صادر و برای اطلاع عموم آنرا منتشر کرد.

اهم اموری که به آن اشاره کرده بود هم برای اطلاع بود و هم برای دلگرمی شهروندان که خسارت هایشان به قرار ذیل بررسی و پرداخت میشود:

۱- خسارات حاصله از تخریب ساختمان ها و انتقال ضایعات به خارج محدوده شهر و پاکسازی محل همگی تحت پوشش بیمه بوده و در اسرع وقت در وجه زیان دیدگان پرداخت می شود.

۲-خسارات وارده به در و پنجره ها و فنس های خانه ها همگی در پوشش بیمه ها هستند.

۳- چنانچه پوشش بیمه ای شخص ثالث به انضمام Comprehensive برای اتومبیل ها خریداری شده باشد آن موقع همگی خسارات اتومبیل بر اثر توفان قابل بررسی و پرداخت است.

۴- در بیمه های دریایی تمامی خسارات وارده به قایق ها و شناورهای بیمه شده قابل بررسی و پرداخت است.

۵- در بیمه های منازل مسکونی این گونه موارد پیش بینی شده و ضمن بررسی خسارات مستقیم در اکثر قریب به اتفاق هزینه های تخلیه اضطراری و هزینه های انتقال به مراکز امن و حتی هزینه های هتل قابل پرداخت خواهد بود.

آقای رالف پالمبو قائم مقام انجمن بیمه گران کانادا در انتاریو  اعلام کرد که تنها تمرکز ما بعد از توفان امنیت خانواده های صدمه دیده است تا به حالت اولیه برگردند و از حیث مال تلاش داریم که آنها را به حالت قبل از حادثه برگردانیم البته آنهایی که دچار غرامات بدنی و جانی شدند فقط قادریم با پرداخت غرامات از بار زیانبار آنها کمی بکاهیم.

F3 Tornado= Fujita Scale

Comprehensive =Auto insurance coverage

* اخبار نقل شده از حادثه همگی توسط سی بی سی کانادا منتشر شده بود.

 

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com