شهروند- یک واقعیت مهم سیاسی وجود دارد که می گوید رای دهندگان هیچ وقت دولت جدیدی بر سر کار نمی آورند بلکه دولت قدیم را بیرون می کنند؛ واقعیتی که امکان دارد یک سال دیگر در انتاریو اتفاق افتاده و دولت قدیمی لیبرال کاتلین وین، که هم اکنون محبوبیت خود را به میزان زیادی از دست داده است، رفته و دولت جدیدی با رهبری پاتریک براون بر سر کار بیاید.

تنها نکته ای که ممکن است این امکان را از آقای پاتریک براون سلب کند، خطای سیاسی او و رویکردش به مسایل روز در این ۱۲ ماه پیش روست.

پاتریک براون به عنوان مردی شناخته می شود که هیچ برنامه ای برای مشکلات مهم استان انتاریو ندارد، البته که در میان طرفدارانش بسیاری او را فردی با سیاست می خوانند که قولی نمی دهد که نتواند به آن عمل کند.

براون در میان محافظه کارها نیز محبوبیت چندانی ندارد و برخی از میان این حزب بر این باورند که به اشتباه براون محافظه کار نامیده شده است.

خطر بعدی بر سر آقای براون ظهور یک حزب دست راستی جدید با عنوان حزب “Trillium” است که طرفداران آقای براون آنها را حزبی فرعی می نامند و رهبر آنها ماه گذشته به دلایلی نامعلوم که می تواند یا خودخواسته باشد و یا با تصمیم حزب محافظه کار، از این حزب خارج شده است. مضاف بر همه ی این ها بسیاری از محافظه کارها از تصمیمات جدید حزب محافظه کار مبنی بر قدرت دادن به پاتریک براون برای تعیین نمایندگان دیگر بسیار ناراحتند و برخی از این حزب استعفا داده اند.

در نهایت آمار نشان می دهد که در تورنتو حزب لیبرال دوباره در حال احقاق محبوبیت و طرفداران است و کاتلین وین نیز توانسته است با دادن وعده های دقیقه ی نود در رابطه با حداقل حقوق و دستمزد، کاهش هزینه ی برق و قطار سریع السیر کمی از بحران محبوبیت خویش بکاهد، اما باید توجه داشت که امکانات بسیار زیاد حزب محافظه کار و تبلیغات طرفداران آقای براون ممکن است تمامی نواقص را جبران کرده و باید آماده باشیم تا از سال ۲۰۱۸ نخست وزیر انتاریو را با نام جدید پاتریک براون بشناسیم.