کل قراردادهای بیمه در اقصا نقاط جهان بر ۴ اصل زیر بنایی متکی است که عبارتند از: اصل حسن نیت(Utmost Good Faith)

 ـ اصل جانشینی(Subrogation) ـ اصل غرامت(در بیمه های جنرال) (Indemnity) ـ اصل نفع بیمه ای(Insurable Interest) که هر کدام از این موارد بحث حقوقی ـ بیمه ای خود را می طلبد که از حوصله این مقاله خارج است و امید است در فرصت های دیگری به آنها بپردازیم.

ولی اصل جانشینی که اخیرا نظر اکثر کارشناسان بیمه را به خود اختصاص داده مورد نظر مقاله امروز است.

 

۱ـ اصل جانشینی به این معنی است که شرکت بیمه بعد از پرداخت خسارت قادر است با اجازه ای که در قرارداد بیمه به وی داده شده است به مقصر یا مقصران حادثه مراجعه کند و در خصوص دریافت خسارات پرداختی از ایشان اقدام کند. البته اگر مقصر حادثه بیمه گذار(خریدار بیمه) و یا افراد تحت تکفلش باشند این حق به شرکت بیمه داده نخواهد شد.

پس در صورتی که در حادثه ای زیان دیدید که مقصری در آن وجود دارد به هیچ عنوان به مقصر رضایت ندهید چون این حق شما نیست که از آن بگذرید بلکه حق شرکت بیمه است. در ثانی طی آمار ارایه شده هر ساله شرکتهای بیمه از محل بازیافتی های خود میلیونها دلار درآمد داشته و ۷۰ درصد پرونده های ایشان دارای مقصر حادثه ای است که امکان بازیافت خسارت در آن وجود دارد ولی بنا به دلایلی از این موارد فقط ۲۰ درصد آنها منتج به نتیجه می شود. جهت اطلاع شما درصدی از تخفیفات در بیمه نامه ها به اصل جانشینی تعلق دارد و شرکت های بیمه معتقدند که بعد از پرداخت خسارات درصدی را از مقصران حادثه دریافت می کنند.

 

۲- تحقیق در خصوص عادت رانندگی بد: گروهی از دانشجویان دانشکده های مختلف کانادا در طرح مشترکی شرکت کردند و تواماً در سه شهر بزرگ تورنتو، مونترال و ادمونتون تحقیقی انجام دادند که نتایج آن بسیار مفید برآورد شد. این دانشجویان در سر سه چهار راه بزرگ هر روز برای یک هفته در ساعات مختلفی حاضر شدند و مشاهدات خود را از رانندگان متفاوت یادداشت کردند در نهایت ۸۰۲ راننده را یافتند که با رانندگی بد خود باعث تشدید خطر برای خودشان و بقیه می شدند.

اغلب این تخلفات صحبت با تلفن دستی، خوردن و آشامیدن، آرایش کردن پشت فرمان ماشین و مرتب کردن موی سر با استفاده از آینه وسیله نقلیه بوده است.

یکی از شرکت های بیمه نیز برای همراهی با این طرح از همکاران خود خواست تا با حضور در کلگری، ادمونتون، سادبری، اوتاوا، وینزور و هالیفکس مشاهدات خود را یادداشت کنند. نتیجه آن بود که در ۶۱۹ مورد در روز اول و در کل ۱۴۲۱ مورد دقیقا مشاهدات مشابهی یافت شد که نیاز به بازبینی توسط کارشناسان ترافیک و متخصصان جامعه شناسی دارد. امید است شما جزو هیچ کدام از آن طبقه بندی ها نباشید و همیشه متین برانید.

 

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com