حکومت اسلامی سالیانی‌ست از دانشگاه‌های آمریکا به ‌عنوان پایگاه‌های تبلیغاتی و پرورش جنایت‌کاران تحصیل‌کرده استفاده می‌کند. سعید امامی و سیدکاظم کاظمی دو نمونه از جنایت‌کاران تحصیل‌کرده در آمریکا هستند. این دو هنوز زنده‌اند و همراه با پاره‌ای از اساتید و دانشجویان حکومتی در آمریکا به کمین حذف دگراندیشان، روشن‌فکران و مخالفان سیاسی و عقیدتی حکومت اسلامی نشسته‌اند.

هیچ کس نمی توانست تصور کند سعید اسلامی (امامی)، قاتل شریف ترین روشنفکران سیاسی و فرهنگی و دگراندیشان میهنمان، تحصیلکرده ی دانشگاه اکلاهمای امریکا و فارغ التحصیل رشته ی مهندسی الکترونیک از این دانشگاه است، جنایتکاری که به گفته ی همزاد و همراه اش “قاتل روح الله حسینیان” در ده ها عملیات شکنجه و قتل در داخل و خارج از کشور شرکت داشته است.

هیچ کس نمی توانست تصور کند سیدکاظم کاظمی (حاج مجتبی)، بی رحم ترین و وحشی ترین شکنجه گر شکنجه گاه های حکومت اسلامی و قاتل شماری از دگراندیشان و روشنفکران و زندانیان سیاسی و عقیدتی، تحصیلکرده ی رشته ی مهندسی مکانیک از ایالت تگزاس است.

هیچ کس نمی توانست تصور کند که علی اکبر ولایتی، پزشک متخصص اطفال که دوره ی تخصصی خود را در دانشگاه جان هاپکینز امریکا گذرانده است، به عنوان وزیر امور خارجه و مشاور ولی فقیه در جنایت های این حکومت در خارج از ایران به عامل جنایت بدل شود و سفارت خانه ها و اماکن دولتی و مذهبی در خارج از کشور را به شکنجه گاه و قتلگاه و لانه ی تروریستی بدل کند.

مسعود نقره کار در سخنرانی تورنتو

هیچ کس نمی توانست تصور کند که محمدجواد لاریجانی، تحصیکرده ی رشته ی فیزیک و ریاضی از دانشگاه برکلی کالیفرنیا در امریکا به عنوان سخنگوی حقوق بشر اسلامی از سنگسار و اعدام و شکنجه و قصاص حمایت کند و آمر و پادوی جنایت در داخل و خارج از کشور شود.

هیچ کس نمی توانست تصور کند که منوچهر متکی، تحصیکرده ی دانشگاه های هند در جنایت های حکومت اسلامی در خارج از کشور دست به کشتار دگراندیشان و مخالفان حکومت اسلامی ببرد و فرمان مثله کردن قربانی بدهد تا به خاطر این خوش خدمتی پست های مهمتری نصیب اش شود.

هیچ کس جانی و جنایت را در حکومت اسلامی این گونه تصور نمی کرد. تجربه ی این سه دهه اما تصور ناشدنی ها را به واقعیتی در ابعادی به اندازه ی حکومت و حاکمیت اسلامی بدل کرده است. تجربه ای که جایی و تردیدی بر جای نگذاشته است که حتی بسیاری از تحصیلکردگان پیرو”خمینیسم” و حکومت اسلامی نه فقط بلندگوی ارتجاع، که در شکنجه و قتل دگراندیشان و روشنفکران و مخالفان پادوی جنایت بوده اند. موجوداتی که هم امروز نیز به کمین حذف روشنفکران و دگراندیشان و مخالفان سیاسی و عقیدتی حکومت اسلامی نشسته اند و دشنه ی کشتار صیقل می زنند.

حکومت اسلامی سالیانی ست تلاش می کند کنترل فعالیت های دانشگاهی و دانشجویی در دانشگاه های خارج از کشور را در دست بگیرد و از این امکانات به عنوان پایگاهی برای تبلیع و ترویج فکر و رفتاری دانش ستیز و ضد بشری بهره برداری کند. این حکومت با هدف حذف فیزیکی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دگراندیشان و روشنفکران و مخالفان سیاسی و عقیدتی حکومت در خارج و داخل کشور، آموزش این نوع تحصیلکردگان را نیز در دستور کار داشته و دارد. رسولان دارالجهل حکومت اسلامی در امریکا در جمع ها و گروه هایی رونوشتِ”سازمان های دانشگاهیان و دانشجویان بسیجی” و انواع “انجمن های اسلامی دانشگاهیان و دانشجویان”،  و زایده های رنگارنگ وزارت اطلاعات و سپاه قدس و تشکل های ” لباس شخصی ها”، ضمن تغذیه بر سر سفره ی “استکبار جهانی و امپریالیسم امریکا” و دلاراندوزی، با سوءاستفاده از فضای نسبتاً دموکراتیک این جامعه سعی در تطهیر حکومت اسلامی دارند. این نحله از وامانده ترین غرب ستیزان، لحظه ای از وظیفه اصلی خود نیز که حذف دگراندیشان و روشنفکران و مخالفان حکومت اسلامی ست، غافل نشده اند. برخی شان از اوج قله ی وقاحت آشکارا نام و نشان اعلام کرده اند، مجموعه ای که صدا و چهره ی پاره ی کوچکی از آنان در لینک های زیر دیده می شوند.

http://www.youtube.com/watch?v=FLzj1p7UKxQ
http://tahavolesabz.com/item/7690
http://pdmiran.org/2010/09/blog-post_2122.html

دانشگاهیان و دانشجویان حکومتی را اما جریان های جانبی دیگری نیز خواسته – و ناخواسته شاید!- تقویت کرده و می کنند:

۱- بسیاری از لابیست هایی که در واشنگتن دی.سی و نقاط دیگر گرد آمده اند. این سفیران صلح برای حکومت اسلامی، زیر پوشش ده ها تشکل ایرانی ـ آمریکایی و آمریکایی ضمن مشاطه گری حکومت اسلامی با پشتیبانی مالی محافل دولتی و غیر دولتی در آمریکا، وظیفه و تکلیف تضعیف اپوزیسیون حکومت اسلامی نیز پیش می برند.

۲- برخی از دانشگاهیان در پوستی غلط انداز، به نام اپوزیسیون حکومت اسلامی قلم و قدم در خدمت حکومت اسلامی دارند. صدای اینان از برخی از دانشگاه ها و کالج های نیویورک، واشنگتن دی. سی، شیکاگو، تگزاس و… شنیده می شود.

تردید نکنیم، تا هنگامی که حکومت اسلامی پا برجاست این بساط رنگارنگ نیز برپاست، و سعید امامی ها و سیدکاظم کاظمی ها نیز زنده به جنایت مشغول خواهند بود.