ساناز مزینانی عکاس بااستعداد و برجسته ی ایرانی تبار کانادایی، مناظر و چهره های انسانی ایران معاصر را به تصویر کشیده است . از اول می تا ششم جون، نمایشگاهی از عکس های این هنرمند جوان در  برپا خواهد بود.


شهروند ۱۲۲۸  پنجشنبه  ۷ می  ۲۰۰۹


 

نمایشگاه عکس های ساناز مزینانی


 

از اول می تا ۶ جون ۲۰۰۹، نمایشگاهی از عکس های هنرمند جوان و مستعد ایرانی ساناز مزینانی در Toronto Image Works Gallery برپا خواهد بود.

ساناز مزینانی عکاس بااستعداد و برجسته ی ایرانی تبار، مناظر و چهره های انسانی ایران معاصر را به تصویر کشیده است. هر تصویر خود به تنهایی گویای حال خود است و تصاویر در کنار هم، مجموعا، چهره ی یک کشور را به نمایش می گذارند. از نقاشی رنگ و رو رفته ی چهره ی یک شهید جوان بر دیوار یک مسجد تا ویرانه های باقی مانده از امپراتوری پارسیان، این تصاویر دیدگاه های متفاوتی از ایران امروز را نمایش می دهند.

ساناز مزینانی به تازگیCanada Council Art Bank Program را کسب کرده و این نمایشگاه نیز از سوی شورای هنر انتاریو حمایت شده است.

برای اطلاعات بیشتر با آدرس های زیر تماس بگیرید:

Bernice Lyons Page
Toronto Image Works Gallery
۸۰ Spadina Avenue, Suite 207
gallery@torontoimageworks.com
۴۱۶-۷۰۳-۱۹۹۹

www.torontoimageworks.com